Wcześniej 17 czerwca zorganizowano spotkanie razem z firmą Syngenta, na polach Zakładu Nasienno-Rolnego Szelejewo.

Farmer.pl był w Sobiejuchach. Zobacz relację w video poniżej. W nim Bartosz Pochylski z Danko mówi o nowościach odmianowych w pszenżycie i pszenicy. Grzegorz Magdziak podkreśla jak ważne są spotkania "oko w oko" z rolnikiem. A na koniec dr Dariusz Majchrzycki, dyrektor Danko HR, ocenia potencjał plonotwórczy tegorocznego, kończącego się już sezonu i problemy z niedoborem wilgoci w glebie.

Co można było zobaczyć na dniach pola z Danko? Bardzo dużo nowości odmianowych. Firma zaprezentowała bogatą ofertę swoich odmian: 37 odmiany zbóż ozimych, 35 odmiany zbóż jarych, 13 odmian roślin bobowatych.

Pszenica ozima

W pszenicy ozimej swoją premierę miały nowo zarejestrowane odmiany:
- Kariatyda - jakościowa (E/A), wczesna, odporna na choroby, o wysokiej zimotrwałości, przydatna do opóźnionych siewów;
- Gentelman - chlebowa (B) o bardzo dobrej jakości skupowej i wypiekowej ziarna i dobrej odporności na choroby.

Uwagę zwracała też: Asory (E/A) odmiana o wysokim potencjale plonotwórczym, Comandor (E/A) o wysokiej jakości ziarna, a także odmiany chlebowe A/B, które radzą sobie na słabszych stanowiskach: Bosporus i Tytanika, a także znana Hondia (E/A).

Pszenżyto ozime

Spośród 16 zaprezentowanych odmian pszenżyta ozimego była możliwość obejrzenia nowości, rejestracji 2021 roku: Stelvio – odmiana o wysokiej zimotrwałości (6), odporna na choroby, a także Panaso: również o wysokiej zdrowotności i dobrych właściwościach adaptacyjnych.

Kolejne nowości pszenżyta zarejestrowane w 2020 r. to odmiana Corado – która dostępna jest w sprzedaży w jednostkach siewnych. Odznacza się ona wysoką zimotrwałością (5,5) i zdrowotnością. Odmiana Mondeo o wysokim potencjale plonowania i dobrej zdrowotności, odporna na porastanie. Jak również krótko słoma odmiana Dolindo o wysokiej zimotrwałości (5,5). Odznacza się ona późniejszym terminie kłoszenia, wysoką zdrowotnością, sztywnością i zdolności krzewienia.

Jęczmień ozimy

Kolekcję jęczmienia ozimego otwierały tegoroczne premiery: Teuto - wielorzędowa odmiana wysokoplenna, zimotrwała (5,5), o dobrej odporności na choroby i wyróżniającą ją tolerancję na ramularię. Odmiana posiada również odporność na wirus żółtej mozaiki jęczmienia BaYMV-1. Kolejna to odmiana Giewont - również wielorzędowa i zimotrwała (5,5) i również zdrowa (posiada gen odporności na mączniaka Mlo). Następna Bordeaux to odmiana dwurzędowa, która cechuje się zdolnościami adaptacyjnymi do różnych warunków klimatyczno-glebowych oraz odmiana Return, również dwurzędowy, wykazująca wysoką plenność. Na poletkach nie zabrakło też takich odmian jak: Quadriga, Zenek, Concordia i Gloria.

Zboża jare

Na spotkaniach polowych można było też zobaczyć zboża jare. W sumie 35 odmian w 4 gatunkach. Swoją premierę miały tutaj pozycje pszenicy jarej zarejestrowane w 2021 r.: Etolia (grupa A) - wysokoplenna odmiana o niewysokim źdźble i odporności na wyleganie oraz wczesna, wykazująca dużą tolerancję na suszę i Itaka (grupa A) odmiana jakościowa.

W kolekcji pszenżyta jarego nowością była odmiana Santos – o grubym ziarnie i odmiana Impetus – odporna na wyleganie i o wysokiej zdrowotności.

Kolekcja jęczmienia jarego była również szeroka i pełna nowości. Wśród odmian paszowych po raz pierwszy zaprezentowano: Loxton – odmianę zdrową, Laser – o dorodnym ziarnie i SY Cristallin – o wysokiej plenności i zdrowotności, a także Raptus – na słabe gleby.

Jęczmień browarny to w ofercie Danko: odmiana Focus – nowa pozycja wysokoplenna, przydatna na gleby średniej jakości oraz: Ellinor, Laureate i Avalon.

Rośliny bobowate

Z oferty roślin bobowatych prezentowane były najnowsze odmiany grochu siewnego: Kazek, Nemo i Tytus. Jedna odmiana bobiku – Bobas oraz wyki: najnowsza Greta oraz Jaga. Na poletkach znaleźć można było też odmiany soi: Viola, Petrina i Erica.

Nowością w prezentacji polowej jest reprezentowana przez Danko odmiana łubinu: Swing – rośliny o niebieskich kwiatach i szarych nasionach.