Wydaje się wielce prawdopodobne utrzymanie poziomu miliona hektarów kukurydzy również w roku 2014 - szacują eksperci. Zainteresowanie tą uprawą w Polsce rośnie z roku na rok. Zrozumiała jest wiec powiększająca się liczba rejestrowanych mieszańców.

W roku 2014 Krajowy Rejestr wzbogacił się o następujące odmiany kukurydzy:

-Deresz– odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 260; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
-DKC3623– odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 280; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.
-DKC3711– odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 250; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Monsanto Polska sp. z o.o.
-ES Concord– odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 250; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Euralis Saaten sp. z o.o. Oddział w Polsce
-ES Tolerance– odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 250; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Euralis Saaten sp. z o.o. Oddział w Polsce
-Giancarlo– odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240-250; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
-Legion– odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 270; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
-P9027– odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 270; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Pioneer Hi-Bred Northern Europe Sales Division GmbH Oddział w Polsce
-Prestoso– odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240; przydatna do użytkowania na kiszonkę; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
-Rivaldinio KWS– odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: KWS Polska sp. z o.o.
-Rogoso– odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 210-220; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Saatbau Polska sp. z o.o.
-SY Enigma– odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 260; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.
-SY Multipass– odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 240-250; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Syngenta Polska sp. z o.o.
-Tonacja– odmiana mieszańcowa trójliniowa (TC); FAO 230; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Hodowla Roślin Smolice sp. z o.o. Grupa IHAR
-Urani CS– odmiana mieszańcowa dwuliniowa (SC); FAO 270; przydatna do użytkowania na ziarno; zgłaszający: Caussade Nasiona Polska sp. z o.o.