Na podstawie ankiety telefonicznej z dnia 26 lipca br. przeprowadzonej w wybranych punktach skupów w każdym z województw wynika, że średnia cena za pszenicę konsumpcyjną z przykładowych 19 punktów skupu wynosi 645 zł. Maksymalną cenę można otrzymać w skupie Elewator Jabłowo w woj. pomorskim. Średnia cena za pszenicę paszową z 9 punktów wynosi 602 zł, a najwyższa to 680 zł w skupie Agro-Biznes Sp. J. Sularz, Rudnicki w woj. lubuskim.

Rzepak ozimy w przykładowych lokalizacjach skupowany jest w 7 punktach. Średnia jego cena wynosi 1513 zł, a maksymalna 1570zł w AgroAs w woj. opolskim.

Dla pozostałych zbóż średnie ceny wynoszą odpowiednio: żyto konsumpcyjne – 523, zł, żyto paszowe – 493 zł, pszenżyto – 554 zł, owies – 451 zł, jęczmień paszowy – 524 zł oraz jęczmień konsumpcyjny 540 zł.

Aktualne ceny w skupach sprawdzisz tu.