Jak podkreśliła w miesięcznym biuletynie ARR, wyjątkiem jest pszenica, której słabe zbiory skutkują mniejszym niż rok wcześniej poziomem skupu. Jej dostawy w ciągu pierwszych ośmiu miesięcy sezonu 2012/2013 - czyli do końca lutego br. - wyniosły 4 mln ton, były o 7 proc. mniejsze rdr. Skup jęczmienia wyniósł 952 tys. ton, a żyta 898 tys. ton i był odpowiednio o 66 proc. i o 90 proc. większy niż przed rokiem. Jednocześnie skupiono o 61 proc. więcej kukurydzy - blisko 2,3 mln ton.

Według ARR wartość eksportu zbóż i przetworów zbożowych była o 57 proc. większa niż w tym samym okresie sezonu 2011/2012 i wyniosła 1,2 mld euro.

Agencja podała też, że w lutym 2013 r. w Polsce skup żywca wieprzowego ukształtował się na poziomie 86 tys. ton, o 2 proc. niższym niż w lutym 2012 r. Skup żywca wołowego wyniósł 24 tys. ton, o 28 proc. więcej rdr. Żywca drobiowego skupiono 142 tys. ton, o 3 proc. więcej niż rok wcześniej. Ogółem w lutym do skupu dostarczono 252 tys. ton żywca rzeźnego, o 9 proc. mniej niż w styczniu 2013 r., ale o 3 proc. więcej niż w lutym 2012 r.

W ocenie ARR mimo zmniejszenia krajowego pogłowia trzody chlewnej, wzrost importu do Polski, zwłaszcza żywca wieprzowego, umożliwia zwiększenie eksportu produktów wieprzowych.

Agencja uważa też, że polski drób jest nadal konkurencyjny cenowo na rynkach zagranicznych. W styczniu 2013 r. z Polski wyeksportowano 52 tys. ton mięsa, żywca i przetworów drobiowych, o 8 proc. więcej niż przed rokiem. Import drobiu, choć wzrósł o 29 proc., wyniósł 7 tys. ton i - w ocenie ARR - jedynie uzupełniał ofertę krajową. W styczniu dodatnie saldo w handlu drobiem w ujęciu ilościowym wyniosło 45 tys. ton, o 5 proc. więcej niż przed rokiem. Natomiast saldo w ujęciu wartościowym osiągnęło poziom 79 mln euro, co oznacza wzrost o 10 proc. rdr.