W krótkim okresie trzech-czterech miesięcy nastroje na rynku wewnętrznym mogą oddziaływać na kształtowanie ceny, jednak o poziomie cen zbóż po żniwach decydować będzie bilans popytu i podaży na rynku 27 państw Unii Europejskiej oraz na świecie - informuje BGŻ.


Zdaniem analityków banku ewentualne zmiany regulacji po stronie największych eksporterów i importerów (np. wprowadzanie i ograniczeń w eksporcie w Rosji lub na Ukrainie), albo nastroje na rynkach terminowych będą miały znaczenia na nasz polski rynek. Ważne będzie też kształtowanie się kursu złotego wobec euro, czy dolara amerykańskiego.