Jak podkreśla Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa zgodnie z przepisami o nasiennictwie, w obrocie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej może znajdować się materiał siewny odmian roślin rolniczych i warzywnych wpisanych do:

a) krajowego rejestru na stronie Centralnego Ośrodka Badań Odmian Roślin Uprawnych

b) wspólnotowego katalogu:

c) odpowiednich rejestrów państw Unii Europejskiej lub rejestrów państw stowarzyszonych.

Kupując materiał siewny należy pamiętać o kilku zasadach. Należy kupować tylko i wyłącznie materiał siewny:

- w zamkniętym zabezpieczonym/zaplombowanym opakowaniu,

- trwale zaopatrzonym w etykietę nasienną,

- u podmiotów wpisanych do ewidencji prowadzonych przez PIORiN.

Co ważne, urzędowa etykieta lub etykieta przedsiębiorcy potwierdza, że materiał siewny został poddany ocenie urzędowej lub ocenie pod urzędowym nadzorem oraz spełnia wymagania jakościowe dla danej kategorii i stopnia kwalifikacji.

Dla poszczególnych kategorii stopni kwalifikacji materiału siewnego oraz rodzajów materiału siewnego etykiety mają różne kolory i rozmiary.

Zawsze należy żądać dokumentu sprzedaży, który powinien zawierać następujące dane o materiale siewnym:

- nazwę gatunku,

- nazwę odmiany,

- kategorię lub stopień kwalifikacji,

- numer partii.

- Jeżeli pomimo zachowania powyższych zasad, masz zastrzeżenia do jakości nabytego materiału siewnego, przysługuje Ci prawo reklamowania u podmiotu, od którego ten materiał nabyłeś. Ponadto należy zwrócić szczególną uwagę na sprawdzenie przed dokonaniem zakupu – czy środek ochrony roślin, którym zaprawione zostały nasiona jest dopuszczony do obrotu i stosowania w Polsce – przypomina PIORiN.

Źródło: PIORiN