W celu oszacowania ilości wysiewu kwalifikowanego materiału siewnego na hektar, potrzebujemy kilku danych. Z etykiety zakupionej odmiany należy spisać dane dotyczące MTN oraz zdolności kiełkowania.

By wyliczyć Ilość wysiewu w kg należy pomnożyć wartość zalecanej przez producenta obsady roślin na m2 przez MTN podaną w etykiecie, a wynik podzielić przez zdolność kiełkowania (również podaną w etykiecie).

Przykładowo:

Producent zaleca by daną odmianę w danym terminie wysiać w ilości 320 ziaren na m2, z etykiety wiemy, że MTN tej odmiany wynosi 45g, natomiast zdolność kiełkowania oceniono na 95%. Wystarczy wykonać działanie (320 ziaren/m2 x 45) / 95%. W związku z powyższym powinniśmy wysiać 152 kg ziarna na ha.

Obliczenia te będą prawidłowe przy założeniu, że kwalifikowany materiał siewny posiada 100% czystości.

W przypadku gdy mamy do dyspozycji własny materiał siewny należy najpierw samemu te dane wyznaczyć. Warto również zwrócić uwagę na czystość materiału siewnego czy nie zawiera zbyt dużej ilości uszkodzonych ziarniaków, które w efekcie nie będą kiełkować lub zawierać dużą ilość nasion obcego pochodzenia (chawstów, innych zbóż) . Gdy zanieczyszczeń jest dużo przed wysiewem należy doczyścić takie ziarno.

Do wyznaczania ilości wysiewu przydatne bywają specjalnie stworzone do tego celu kalkulatory wysiewu zbóż dostępne na wielu stronach firm nasiennych. Warto z nich korzystać, gdyż wystarczy znać podstawowe parametry niezbędne do wykonania takich obliczeń i aplikacja szybko wyliczy niezbędną normę wysiewu.