Mimo iż na giełdach widać wzrosty cen kukurydzy o czym piszemy TUTAJ, u nas w skupach notujemy obniżki. Potaniała zwłaszcza mokra kukurydza – o wilgotności 30 proc. – najniższa obecnie to 440  zł/t netto, a najwyższa – 520 zł/t.

W cennikach coraz rzadziej pojawia się też pozycja kukurydzy mokrej, częściej za to figuruje sucha – o wilgotności 14 proc. Sucha kukurydza kosztuje od 660 do 740 zł/t netto.

Pozostałe zboża raczej nie zmieniły swojej ceny w przeciągu tygodnia. Jedynie można zaobserwować wzrost ceny owsa, gdzie tona kosztuje w niektórych skupach nawet 600-620 zł/t netto.

Poniżej przedstawiamy zestawienie cen zbóż z 3 października 2018 r. w poszczególnych punktach skupu w zł/t netto (na postawie wywiadu telefonicznego).

Polskie Młyny
- pszenica konsumpcyjna – 820,
- żyto konsumpcyjne – 680.

Lubella
- pszenica konsumpcyjna – 720.

Przedsiębiorstwo Zbożowo-Młynarskie PZZ w Stoisławiu
- pszenica konsumpcyjna – 815,
- pszenica paszowa – 730,
- jęczmień paszowy – 650,
- jęczmień konsumpcyjny – 750,
- żyto konsumpcyjne – 720,
- pszenżyto – 700,
- rzepak – 1550,
- kukurydza mokra - 520.

Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A.
- pszenica konsumpcyjna – 760.

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego KAPKA
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- żyto konsumpcyjne - 700.

Osadkowski
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 740,
- żyto – 680,
- pszenżyto – 700,
- jęczmień paszowy – 700,
- kukurydza mokra – 520,
- rzepak – 1570,
- soja – 1380.

Gol Pasz Janowiec
- pszenica paszowa – 770,
- jęczmień paszowy – 750,
- żyto – 600,
- pszenżyto – 730,
- kukurydza – 740.

ZPZM Kruszwica
- pszenica konsumpcyjna – 820,
- jęczmień konsumpcyjny – 650,
- żyto – 550,
- pszenżyto - 550.

Młyn-Pol
- pszenica konsumpcyjna – 780,
- pszenica paszowa - 710.

Ziarn-Pol - Elewator Górki
- pszenica konsumpcyjna – 775-800,
- pszenica paszowa – 740,
- jęczmień konsumpcyjny – 720,
- jęczmień paszowy – 700,
- żyto konsumpcyjny – 650-700,
- żyto paszowe – 600,
- pszenżyto – 700,
- owies – 600-620,
- kukurydza sucha – 675,
- kukurydza mokra - 475,
- rzepak – 1550,
- łubin – 900,
- bobik – 800,
- groch – 775.

Piast Gołańcz
- pszenica – 800,
- pszenżyto – 740,
- jęczmień – 750,
- kukurydza sucha – 720,
- rzepak – 1590.

Elewator Sieradz
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 700,
- żyto konsumpcyjne – 700,
- żyto paszowe – 620,
- pszenżyto – 650,
- jęczmień – 600,
- kukurydza mokra – 500,
- rzepak 1500.

Interchemall Zespół Młynów Jelonki
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- żyto konsumpcyjne – 700.

Elewarr Proboszczewice
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- pszenica paszowa – 750,
- pszenżyto – 680,
- żyto konsumpcyjne – 620,
- jęczmień konsumpcyjny – 750,
- jęczmień paszowy – 710,
- kukurydza mokra – 510.

Elewator Jabłowo
- pszenica konsumpcyjna – 770-800,
- pszenica paszowa – 740,
- jęczmień paszowy – 700,
- pszenżyto – 700,
- żyto konsumpcyjne – 700,
- żyto paszowe – 670,
- kukurydza mokra – 510.

Agrii Mag
- pszenica konsumpcyjna – 800,
- jęczmień – 760,
- owies – 520.

Rol Prem
- pszenica konsumpcyjna – 800-840,
- pszenica paszowa – 750-780,
- żyto konsumpcyjne – 500-620,
- żyto paszowe – 500-520,
- pszenżyto – 720,
- jęczmień konsumpcyjny – 760,
- jęczmień paszowy – 720,
- kukurydza mokra – 520,
- rzepak – 1550.

Frankiewicz
- pszenica konsumpcyjna – 820,
- pszenica paszowa – 750,
- żyto paszowe – 640,
- żyto konsumpcyjne – 650,
- jęczmień konsumpcyjny – 700,
- jęczmień paszowy – 660,
- pszenżyto – 680,
- kukurydza mokra – 500,
- owies – 580,
- rzepak – 1550.

AgroAs
- pszenica konsumpcyjna – 790,
- pszenica paszowa – 750,
- jęczmień paszowy – 700,
- pszenżyto – 710,
- kukurydza sucha – 660,
- owies – 530,
- żyto konsumpcyjne – 640,
- żyto paszowe – 620,
- kukurydza mokra – 500.

Elewarr Bielsk Podlaski
- pszenica konsumpcyjna – 780,
- żyto konsumpcyjne – 600.

Transrol
- pszenica konsumpcyjna - 810-820,
- pszenica paszowa - 770-800,
- pszenżyto - 720-755,
- żyto paszowe – 670-720,
- żyto konsumpcyjne - 730,
- jęczmień paszowy – 730,
- jęczmień konsumpcyjny – 750,
- rzepak - 1590,
- kukurydza sucha - 710,
- owies paszowy - 600.