Z danych z terenu wynika, że w najgorszej kondycji jest pszenica i jęczmień. Obsada pszenicy ozimej na glebach żyznych kompleksu pszennego o optymalnym terminie siewu nie powinna być mniejsza niż 90-130 roślin/m² lub przy opóźnionym siewie 110-150 szt./m². Na glebach kompleksu żytniego bardzo dobrego obsada powinna wynosić w pierwszym wypadku 110-160, a w drugim: 130-180 szt./m².


Jeśli chodzi o jęczmień to obsada, która nie przekracza 110 szt./m² na glebie kompleksu pszennego bardzo dobrego i 120 szt./m² na kompleksie pszennym dobrym kwalifikuje się do likwidacji. Podobnie w wypadku jeśli na metrze kwadratowym jest 130 sztuk roślin na kompleksie żytnim bardzo dobrym i pszennym wadliwym, a także 150 szt./ m² na kompleksie żytnim dobrym.