Jak podaje Federacja, założeniem tego projektu jest pozyskanie prób ziarna pszenicy z jak największej liczby powiatów rolniczych w Polsce. Aktualnie trwa etap zbierania prób ziarna oraz oceny już dostarczonych. Jak dotychczas oceniono próby z 85 powiatów, kolejne 40 jest przygotowane do oceny, a w drodze są jeszcze następne próby, które zostaną poddane ocenie w drugiej połowie listopada.

- Ziarniaki z każdej badanej próby (powiatu) zostały poddane powierzchniowej dezynfekcji w 2 proc. podchlorynie sodu przez okres 3 minut, a następnie wyłożone w na płytkę Petriego zawierającą 16 ml pożywki PDA. Do każdej płytki wykładano po 10 ziarniaków, a dla każdej próby przewidziano 10 powtórzeń – podała KFPZ.

Jak przypomina Federacja międzynarodowa organizacja zajmująca się zmianami klimatu IPCC przewiduje, że średnia temperatura do końca XXI w wzrośnie o 1,1°C do 6,4°C. To dla wszystkich organizmów żywych może mieć dramatyczne skutki takie jak zmniejszenie populacji roślin, przesunięcie granic w uprawie danych gatunków oraz zmiana zasięgu porażających je sprawców chorób. Po części z tym zjawiskiem już mamy do czynienia.

- 2018 rok uznano za najgorętszy w Europie i nie tylko w Europie. Bardzo cenne będzie więc porównanie wyników uzyskanych w 2016 roku z tymi z 2018 r. Jakie gatunki Fusarium były dominujące w 2016 r., a jakie w 2018? – zadali pytanie przedstawiciele organizacji.