Ploniarka zbożówka to niewielka muchówka długości 1,8-2,7 mm. Szkodliwe są jednak larwy. Najczęściej obserwowanymi uszkodzeniami są przejaśnienia biegnące wzdłuż nerwów liści, niewielkie otwory na liściach, z czasem coraz większe. Groźne są w skutkach uszkodzenia stożka wzrostu. Gdy żerująca larwa go uszkodzi, wówczas następuje karłowacenie rośliny oraz wytwarzanie kilku pędów bocznych, zazwyczaj nie zawiązujących kolb. W skrajnych sytuacjach może dojść do zamierania rośliny.

W przeciętne lata szkodliwość ploniarki oscyluje w granicach 5-10 proc. roślin uszkodzonych, niemniej na niektórych plantacjach szkodnik opanowuje powyżej 20, a czasami nawet 40 proc. roślin.

Najlepsze warunki ploniarka ma wówczas, gdy do etapu szpilkowania roślin jest ciepło oraz sucho przez co samice mogą licznie nalecieć na pola i złożyć jaja, a następnie pojawia się chłód, który dłużej zatrzymuje rośliny w fazie 1-3 liści, co pozwala larwom uszkodzić najważniejsze części rośliny np. zawiązki liści, stożek wzrostu, a niekiedy nawet (przy późnym pojawie) nawet zawiązek wiechy –czytamy w kwietniowym numerze FARMERA w artykule prof. Pawła K. Beresia „Ploniarka zbożówka też bywa groźna”.

Jak widać, właśnie taki scenariusz się sprawdza, dlatego zalecamy lustracje plantacji i śledzenie komunikatów mówiących o zagrożeniu. Póki co PIORIN sygnalizuje zagrożenie ploniarką na południu kraju.

Czy i kiedy wykonać zabieg zwalczający szkodnika?

Zwalczanie chemiczne ploniarki zbożówki jest uzasadnione, gdy zostanie przekroczony próg ekonomicznej szkodliwości wynoszący 10-15 proc. roślin uszkodzonych w uprawie na ziarno lub 20-30 proc. w uprawie na kiszonkę i CCM w roku ubiegłym.

Stwierdzenie 5 lub więcej jaj na 10 roślinach kukurydzy jest sygnałem do wykonania zbiegu zwalczającego.

W sytuacji, gdy w gospodarstwie nie zastosowano materiału siewnego zabezpieczonego insektycydem, a zagrożenie ze strony ploniarki zbożówki jest duże, wówczas można wykonać opryskiwanie roślin jednym z dwóch dostępnych preparatów: Proteus 110 OD lub Ptolemeusz 110 OD (tiachlopryd + deltametryna) w dawce 0,5 l/ha. Termin zabiegu przypada na ogół w okresie rozwijania przez rośliny trzeciego liścia (najpóźniej, gdy długość blaszki trzeciego liścia będzie równa długości drugiego liścia).