Możliwość wykonania wczesnych siewów, długa jesień i łagodna zima przyczyniły się do bardzo mocnego rozkrzewienia roślin zwłaszcza u odmian mieszańcowych jęczmienia ozimego, które budują obfity system korzeniowy. Na uprawach obserwuje się porażenie przez patogeny chorobotwórcze.

W tej chwili potrzebna będzie ochrona fungicydowa i zastosowanie środków przede wszystkim przeciwko mączniakowi prawdziwemu i plamistości siatkowej. W odmianach jęczmienia ozimego, w tym mieszańcowych można wykorzystać preparaty na bazie fenpropidyny z propikonazolem (Tilt Turbo 575 EC) do początku kłoszenia. Natomiast substancje aktywne izopirazam z cyprodynilem na początku fazy strzelenia w źdźbło do początku kwitnienia (BBCH 30-61), które działają nie tylko na mączniaka prawdziwego i plamistość siatkową, ale także na łamliwość źdźbła, rynchosporiozę, rdzę jęczmienia i pojawiającą się, a dość trudną do rozpoznania ramularię. Substancje aktywne, są składnikami fungicydu Bontima 250 EC, który stosuje się je w ilości 1,6-2,0 l/ha i możliwe jest wykonanie maksymalnie dwóch zabiegów w sezonie wegetacyjnym w odstępie minimum 14 dni. Wskazówki dla najlepszej ochrony jęczmienia ozimego odmian mieszańcowych przedstawił Marcin Bystroński z firmy Syngenta 17 marca br. w Poznaniu podczas spotkania 4. Akademii Jęczmienia Hybrydowego.

Niezwykle istotnym zabiegiem w jęczmieniu odmian mieszańcowych jest działanie regulatorem wzrostu. Dzięki temu rośliny mają grubsze źdźbła o większym przekroju, są bardziej odporna na działanie wiatrów i innych czynników powodujących wyleganie. Decyzja o terminie jego wykonania rzutuje na kolejne etapy rozwoju roślin, a w efekcie na plon. Czynnikiem determinującym moment przystąpienia do zabiegi jest faza rozwojowa jęczmienia hybrydowego i regulacja wysokości pierwszych międzywęźli przypada na 3-4 dni po osiągnięciu przez roślinę fazy BBCH 31. W tej fazie prelegent zalecał Moddus 250 EC w dawce 0,4-06 l/ha. Natomiast do regulacji wysokości górnych międzywęźli, którą wykonuje się w fazie BBCH 37-39 wskazywał zastosowanie regulatora zawierającego etefon w ilości 0,35-0,5 l/ha czyli 168-240 g substancji aktywnej.

Do walki z ramularią w wykazie na stronach MRiRW w jęczmieniu ozimym i jarym zarejestrowany jest jeszcze jeden fungicyd Sigma 215 SC oparty na izopirazamie z epoksykonazolem. Środek stosuje się w ilości 1,0 l/ha i możliwe jest wykonanie maksymalnie dwóch zabiegów w sezonie wegetacyjnym w odstępie minimum 21 dni. Preparat zarejestrowany jest oprócz ramularii do walki z plamistością, plamistością siatkową, rdzą karłową, rynchosporiozą.