• Dobra wilgotność gleby daje szanse na satysfakcjonującą skuteczność działania zastosowanych po siewie kukurydzy herbicydów doglebowych.
  • Wybrane substancje czynne o działaniu doglebowym mogą zostać użyte także w zabiegu powschodowym.

Ogromną zaletą zabiegów przedwschodowych jest szybka eliminacja chwastów z plantacji. W kukurydzy są one szczególnie dokuczliwe, gdyż rosną od niej znacznie szybciej, a jednocześnie pobierają wodę oraz składniki pokarmowe. Dodatkowo przewaga chwastów wynika z faktu, że kukurydza jest rośliną uprawianą w szerokich rzędach, a jej obsada na metrze kwadratowym jest niższa niż choćby innych roślin zbożowych. Wszystko to sprawia, iż chwasty mają dość dużo miejsca do rozwoju i ekspansji.

Doglebowo i nalistnie - odchwaszczanie kukurydzy

Jedną z najczęściej spotykanych substancji czynnych w ochronie doglebowej jest terbutyloazyna. Zwalcza ona chwasty dwuliścienne, a pobierana jest przez korzenie. Substancja ta wpływa na proces fotosyntezy zwalczanej rośliny prowadząc do jego zaburzeń. Co istotne - terbutyloazyna ma szerokie spektrum działania. Oprócz typowo doglebowego zwalczania chwastów (bezpośrednio po siewie) można ją aplikować także po wschodach (maksymalnie do fazy 3-4 liści).

W przypadku zabiegu powschodowego możemy uzyskać często jeszcze lepsze efekty, ponieważ obok atakującej korzenie chwastów terbutyloazyny istnieje także możliwość implementacji do zabiegu substancji dolistnej (np. nikosulfuron). Będzie to bardzo dobre rozwiązanie na plantacjach bogatych w perz czy chwastnicę.

Terbutyloazyna spotykana jest w mieszaninach fabrycznych z petoksamidem, choć takie połączenie należy do rzadkości. Tę substancję możemy spotkać również w doglebowych herbicydach rzepaczanych. Petoksamid odpowiada generalnie za zwalczanie chwastów dwuliściennych. Pobierany jest on przez korzenie oraz hipokotyl chwastów w momencie kiełkowania. Petoksamid w mieszaninie z terbutyloazyną znajdziemy w takich preparatach, jak Succesor T 550 SE czy Succesor Tx 487,5 SE.

Chwasty jedno i dwuliścienne w zabiegu doglebowym

Ciekawym rozwiązaniem jest fabryczna mieszanina terbutyloazyny z S-metolachlorem. Połączenie takie znajdziemy w preparacie Lumax 537,5 SE. S-metolachlor wyróżnia się tym, że w odróżnieniu od poprzednich omawianych substancji zwalcza bardzo dobrze chwasty jednoliścienne, szczególnie prosowate. S-metolachlor jest pobierany w różnych miejscach - przez koleoptyl, epikotyl, aczkolwiek w niewielkim stopniu substancję pobierają także korzenie. Co bardzo istotne - substancja ta może być również stosowana we wczesnych zabiegach nalistnych. S-metolachlor znajdziemy także w preparacie Dual Gold 960 EC. Jest także dostępne rozwiązanie typowo nalistne w kukurydzy gdzie S-metolachlor jest użyty z mezotrionem oraz nikosulfuronem - Elumis Forte Pack.

W ochronie doglebowej spotkać możemy także tienkarbazon metylu. Jest to substancja typowo partnerska - jako komponent wzmacnia działanie pozostałych użytych w zabiegu substancji. Do rośliny przedostaje się poprzez jej korzenie, aczkolwiek w przypadku aplikacji wczesno powschodowej może zostać też pobrana przez liścienie czy hipokotyl. Tienkarbazon występuje np. w duecie z tembotrionem. Takie połączenie znajdziemy m.in. w preparacie Capreno 547 SC. Sam tembotrion jest substancją, która może zostać użyta zarówno w ochronie doglebowej jak i dolistnej - pobranie tembotrionu jest możliwe zarówno przez liście jak i w pewnym stopniu przez korzenie.

Z tienkarbazonem metylu nierozłącznie związany jest izoksaflutol. Substancje te występują razem (np. Adengo 315 SC). Izoksaflutol zwalcza zarówno chwasty jedno jak i dwuliścienne. Pobierany jest zarówno przez części podziemne (korzenie) jak i nadziemne (liście). Dlatego też może być zastosowany tak bezpośrednio po siewie jak i we wczesnym zabiegu powschodowym.

Chlomazon w kukurydzy? Jest to już możliwe

Ciekawą, a jednocześnie raczej nową, opcją przedwschodowego odchwaszczania kukurydzy jest implementacja do zabiegu chlomazonu. Dokładnie tej samej substancji, którą szeroko stosujemy choćby w rzepaku. Na ten moment na polskim rynku zarejestrowane są tylko dwa preparaty pozwalające na użycie chlomazonu w kukurydzy - Tonale oraz Iseran (chlomazon, mezotrion, terbutyloazyna). Jak doskonale wiemy aplikacja chlomazonu w rzepaku powodowała niejednokrotnie w rzepakach przemijające przebarwienia rośliny. Jak będzie w tej sytuacji? Teoretycznie kukurydza jest siana głębiej więc ryzyko żółknięcia czy blednięcia może być nieco niższe. Niemniej może być to bardzo ciekawe rozwiązanie.

Dobre uwilgotnienie podstawą skutecznego zabiegu

W zabiegach doglebowych pamiętać musimy oczywiście o dobrym uwilgotnieniu gleby. Poza tym dobrze jest zastosować dodatek adiuwantu, który pozwala znacznie lepiej rozprowadzić aplikowaną substancję w profilu glebowym. Większość doglebowych substancji może być zastosowana także we wczesnych zabiegach nalistnych. Takie rozwiązanie będzie dobre w przypadku silnego zachwaszczenia prosowatymi czy perzem, choć niektóre doglebówki są już tak skonstruowane fabrycznie, że powinny w zabiegu powschodowym radzić sobie bardzo dobrze z chwastami zarówno jedno, jak i dwuliściennymi.