W związku z napływającymi, niepokojącymi informacjami od rolników którzy sygnalizowali, że aplikacja suszowa - to wyłącznie za pośrednictwem tego publicznego narzędzia można składać wnioski o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy - nie działa, przedstawiciele Wielkopolskiej Izby Rolniczej zadzwonili do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z zapytaniem co się dzieje i kiedy aplikacja będzie działać.

- Z informacji jakie uzyskaliśmy wynika, że wspomniana aplikacja będzie działać najprawdopodobniej od przyszłego tygodnia. Obecnie są usuwane przez informatyków błędy – chodzi o to, żeby algorytmy aplikacji działy bezbłędnie. Mamy nadzieję, że wszystkie błędy zostaną naprawione a program będzie bezbłędnie zaciągał wszystkie dane potrzebne do oszacowania strat suszowych – poinformował WIR przedstawiciel resortu rolnictwa.

- Na pytanie co odpowiadać rolnikom otrzymaliśmy odpowiedź, żeby rolnicy kosili, a straty poniesione przez suszę rolniczą skrupulatnie notować, by je wprowadzić kiedy aplikacja będzie już działać - zaznacza Marta Ceglarek z wielkopolskiego samorządu.

Jak podkreśla WIR, wnioski w aplikacji suszowej można składać do 15 października, więc można kontynuować zbiory, pamiętając o zanotowaniu strat poszczególnych upraw – zgodnie z areałem podanym we wniosku o płatności obszarowe.