Niewielki asortyment herbicydów przeznaczonych do odchwaszczania owsa to wynik wysokiej wrażliwości tego zboża na wiele dostępnych substancji czynnych oraz nadal niewielkiej powierzchni uprawy.

UWAGA! Wszystkie zarejestrowane herbicydy dla owsa swobodnie można zastosować także w odchwaszczaniu pozostałych gatunków zbóż jarych. Należy mieć świadomość, że dla pszenicy jarej czy jęczmienia jarego tych produktów jest znacznie więcej.

Najwięcej preparatów jest opartych na MCPA.  Często wykorzsytuje się mieszaniny MCPA dikamby oraz triasulfuronu lub tritosulfuronu. Są to od lat znane i ze względu na niską cenę, najczęściej wybierane rozwiązania w uprawie owsa.

Herbicydy zarejestrowane do odchwaszczania owsa: