• Chwasty w zbożach osiągnęły zaawansowane stadia rozwojowe. Są to okazy zdecydowanie trudniejsze do zwalczania.
  • Najwięcej problemów w zwalczaniu mogą sprawiać takie gatunki jak: zawansowana w rozwoju przytulia czepna, chaber bławatek (biotypy odporne) czy ostrożeń polny.
  • Strategia zwalczania musi być dopasowana indywidualnie do pola.
  • W bieżącym roku szczególnego znaczenia nabierają aspekty ekonomiczne przeprowadzonej ochrony.

Mamy wiosnę, zatem najwyższy czas opracować plan działania w zakresie odchwaszczania plantacji zbożowych. Plan w teorii jest prosty: najpierw lustracja pola, a następnie przygotowanie odpowiedniej recepty herbicydowej. W praktyce jednak bywa różnie, ponieważ bardzo często w okresie wczesnowiosennym mamy do czynienia z wyrośniętymi już chwastami i trudnymi warunkami pogodowymi. W bieżącym roku, kolejnym ważnym aspektem dla producentów rolnych będzie dobór technologii zapewniającej skuteczne zwalczanie chwastów w bardzo korzystnej cenie. Jak ze sobą pogodzić skuteczność z ekonomią?

Trudności w zwalczaniu chwastów wiosną

Za nami ciepła, długa, ale i wilgotna jesień, która sprzyjała rozwojowi chwastów. Generalnie umożliwiała także przeprowadzenie odchwaszczania jesiennego, jednak z takiej możliwości nie wszyscy skorzystali. Zdarza się także, że zabieg jesienny nie został przeprowadzony w optymalnych warunkach i przy użyciu dobrze dobranych do sytuacji substancji czynnych. W efekcie czekają na tzw. poprawki herbicydowe. Ci, którzy postawili z kolei na zabiegi wiosenne, muszą się natomiast zmierzyć z dość zawansowanymi stadiami rozwojowymi chwastów, czyli z okazami zdecydowanie trudniejszymi do zwalczania. Do tego dochodzą niestabilne warunki pogodowe, tak często spotykane w okresie wczesnowiosennym. W tym czasie do czynienia mamy z niską temperaturą, jak również przymrozkami w tle. Silne wiatry, grząskie nasiąknięte wodą podłoże, a czasem także susza generująca stres roślin to warunki zdecydowanie utrudniające przeprowadzenie skutecznego zabiegu wiosną.

Recepty na wiosenne odchwaszczanie zbóż w trudnych warunkach pogodowych i ekonomicznych

Jak co roku na plantacjach zbożowych dostrzegalnych jest sporo problemów z niepożądanymi gatunkami chwastów. Dominują trudne do zwalczenia gatunki dwuliścienne i wszędobylska miotła zbożowa. Dlatego program powinien być kompleksowy, eliminujący ryzyko korekty w późniejszych okresach, którą zazwyczaj w praktyce trudno wykonać.

– Dlatego firma Innvigo poleca do wiosennych zabiegów herbicyd Fundamentum 700 WG, który zawiera aż trzy substancje czynne: tribenuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika), metsulfuron metylowy (związek z grupy pochodnych sulfonylomocznika) i florasulam (związek z grupy triazolopirymidy). Preparat sprawdzi się na każdym polu z mieszanym zachwaszczeniem gatunkami dwuliściennymi. W trudnych przypadkach Fundamentum może być łączone z innymi herbicydami zbożowymi – przeznaczonymi do zadań specjalnych. Nasza oferta wiosennych herbicydów zbożowych pozwala na wybór technologii praktycznie dla każdego trudnego przypadku. Ponadto, wszystkie zalecane technologie herbicydowe wpisują się w naszą dewizę: „dobre rozwiązania nie muszą być drogie"– mówi Marcin Bystroński, menedżer ds. upraw rolnych.

Jak dodaje Bystroński, Fundamentum może być stosowane także w niższych temperaturach (jest skuteczne już w temperaturze 5-6°C), co jest szalenie ważne w przypadku zimnej wiosny, z którą mamy bardzo często do czynienia w tym okresie. Fundamnetum można stosować od początku krzewienia do fazy liścia flagowego (BBCH 21-39) – zboża ozime (pszenica ozima, pszenżyto ozime, żyto ozime), oraz od początku krzewienia do fazy drugiego kolanka (BBCH 21-32) – zboża jare (pszenica jara, jęczmień jary). Jednak najwyższą efektywność osiągamy, gdy wykonujemy zabieg możliwie jak najwcześniej.

Zanim wykonasz zabieg herbicydowy w zbożach

Jak radzi Bystroński, zanim przystąpimy do zabiegu, należy ocenić stan plantacji, określić fazy rozwojowe roślin, a także chwastów. Na tej podstawie należy oszacować zagrożenie i dobrać program ochrony. Można kierować się następującymi radami:

1. Wykonaj dokładną lustrację pola i wyciągnij wnioski

Rada: oszacuj rodzaj zachwaszczenia oraz fazy rozwojowe chwastów. Jeśli mamy do czynienia z uciążliwymi chwastami typu chabry, maki, przytulia, bodziszki, fiołki oraz miotła zbożowa, należy zaplanować zastosowanie kilku substancji aktywnych.

2. Zaplanuj termin zabiegu

Rada: Są substancje, które działają efektywnie już przy średnich temperaturach powyżej 5⁰C. Daje to możliwość zastosowania takich herbicydów bardzo wcześnie, w momencie, gdy chwasty są we wczesnych fazach rozwojowych. Należy jednak pamiętać, że takie substancje, jak syntetyczne auksyny (tzw. regulatory wzrostu), wymagają wyższych temperatur (powyżej 8⁰C).

Innvigo poleca, aby program wiosennego odchwaszczania zbóż bazować na trójskładnikowym preparacie Fundamentum 700 WG Fot. materiały prasowe
Innvigo poleca, aby program wiosennego odchwaszczania zbóż bazować na trójskładnikowym preparacie Fundamentum 700 WG Fot. materiały prasowe

3. Dostosuj program odchwaszczania do konkretnego przypadku. Poniżej podane są najczęściej spotykane warianty.

Przypadek 1. Plantacje po zabiegach jesiennych, które wymagają poprawki herbicydowej

a) Chwasty dwuliścienne do poprawki.
Rada: Funtamentum 30 g/ha (+Asystent+ 0,1 l/ha).

b) Została miotła zbożowa i dwuliścienne.
Rada: Fundamentum 30 g/ha (+Asystent+ 0,1 l/ha) + Fenoxinn 0,7 l/ha

c) Została tylko miotła zbożowa.
Rada: Fenoxinn 0,7 l/ha.

d) Gdy pojawi się ostrożeń polny.
Rada: jeśli są to siewki jednoroczne – Fundamentum 30 g/ha (+Asystent+ 0,1 l/ha). W przypadku skupiska wieloletnich, głęboko ukorzenionych roślin ostrożnia polnego - Fundamentum 30 g/ha (+Asystent+ 0,1 l/ha) + Major 0,3 l/ha.

Przypadek 2. Typowe wiosenne odchwaszczanie i zwalczanie trudnych gatunków

a) Zachwaszczenie mieszane dwuliściennymi oraz duży udział miotły zbożowej.
Rada: Fundamentum 30 g/ha (+Asystent+ 0,1 l/ha) + Fenoxinn 0,7 l/ha.

b) Dominuje chaber (ryzyko występowania chabra bławatka odpornego na ALS).
Rada: Fundamentum 30 g/ha (+Asystent+ 0,1 l/ha) + Major 0,2-0,3 l/ha.

c) Problem z przytulią na polu (przytulia w zaawansowanych fazach rozwojowych).
Rada: Fundamentum 30 g/ha (+Asystent+ 0,1 l/ha) + Herbistar/Galaper 0,3-0,4 l/ha.

Przypadek 3. Zwalczanie chwastów w zbożach jarych

a) Problem tylko z chwastami dwuliściennymi.
Rada: Fundamentum 30 g/ha (+Asystent+ 0,1 l/ha).

b) Zwalczanie chwastów dwuliściennych, owsa głuchego i/lub chwastów prosowatych.
Rada: Fundamentum 30 g/ha (+Asystent+ 0,1 l/ha) + Fenoxinn 0,7 l/ha.