Uprawa zbóż po sobie sprzyja silniejszemu porażeniu roślin przez patogeny, które wywołują choroby podstawy źdźbła. Prowadzi to do obniżek plonu. Szczególnie wrażliwe na taką uprawę jest pszenica ozima. Badania w tej sprawie przeprowadził dr Janusz Smagacz, który na podstawie pięcioletnich obserwacji ocenił występowanie chorób podstawy źdźbła na kilku odmianach pszenicy.


Analizę porażenia przeprowadzono w wybranych stanowiskach tj. po ziemniakach na oborniku (kontrola 50 proc. zbóż w strukturze zasiewów) oraz po owsie i życie w wielogatunkowej monokulturze zbożowej. Testowanymi odmianami były: Rywalka, Turnia, Nutka, Tonacja i Symfonia.