- Wyraźnie też widać różnice w stopniu wymarznięcia różnych odmian. Stare polskie odmiany, np. Tonacja - przeżyły, natomiast odmiany zachodnioeuropejskie prawie wszystkie wymarzły - podaje Duczmal.


Zdaniem Polskiej Izby Nasiennej na pewno zabraknie kwalifikowanego materiału siewnego zbóż. - Magazyny naszych przedsiębiorstw są puste. Co można w nich znaleźć? Ziarno dobrej jakości, ale to materiał nie przeznaczony do siewu i zgodnie z prawem, na te cele sprzedawać go nie można. Pozostaje jedynie możliwość wystąpienia do Brukseli o uzyskanie wyjątkowej zgody - mówi Karol W. Duczmal.


Na pytanie czym w takim wypadku przesiewać wymarzłe oziminy, specjalista zaleca kukurydzę i rzepak jary, których materiał kwalifikowany znajduje się w sprzedaży.