PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Odmiany kukurydzy na topie

Sezon sprzedaży materiału siewnego kukurydzy rozpoczął się już podczas zbiorów tego gatunku w 2021 r. Pytamy firm, na jakie odmiany ziarnowe stawiają w nowym sezonie.Skupiamy się w pierwszej kolejności na kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno z grup wczesnej i średnio wczesnej. W następnych artykułach miesięcznika „Farmer” omówimy też inne, ale tymczasem to właśnie o takie typy poprosiliśmy przedstawicieli spółek, które zajmują się hodowlą, ale też i sprzedażą kukurydzy. Areał uprawy tej rośliny w 2021 r. bardzo mocno wzrósł. Według danych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przekroczył on ponad 1,7 mln ha. Z racji wysokich cen środków produkcji i ogólnej sytuacji na rynkach rolnych wielu obserwatorów rolnictwa zwraca uwagę, że w 2022 r. powierzchnia ta może się jeszcze zwiększyć. Tym bardziej chcemy przyjrzeć się ofercie materiału siewnego tego gatunku, bo w sprzedaży znajduje się nie tylko liczna grupa tych, które są wpisane do Krajowego Rejestru, ale również i te, które pochodzą ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Uprawnych (CCA).

Agrii Polska

DKC 2684 (CCA) o FAO 210-220 – odmiana wczesna o ziarnie typu flint. Charakteryzuje się wysokim i stabilnym poziomem plonowania oraz bardzo niską wilgotnością ziarna podczas zbioru.

ES Inventive (KR 2018) o FAO 240 – odmiana średnio wczesna. Wytwarza ziarna o specyficznej budowie w typie quick dry, które intensywnie oddają wodę. Ich kształt jest zbliżony do dent, a rejestr wyraźnie zaznaczony.

Agrolok

SM Sobieski (KR 2021) o FAO 220 – odmiana wczesna. Rekomendowana do uprawy niemal w całym kraju, wysoki wczesny wigor chroni przed brakami w obsadzie i pomaga uzyskać wyrównane wschody. Szybki zbiór umożliwia terminowy wysiew zbóż.

DKC 3788 (CCA) o FAO 250 – odmiana średnio wczesna. Dojrzałe ziarno łatwo wyłuskuje się z kolby, co pozwala na usprawnienie zbioru, a także zmniejszenie strat. Koszulki okrywające kolbę są krótkie i luźno dolegające.

Agro Seed

Dorka MGT (CCA) o FAO 170 – odmiana wczesna. Szczególnie przydatna do uprawy w północnych rejonach Polski oraz przy opóźnionym siewie. Typ ziarna flint dent. Szybko oddająca wodę.

GS 240 (CCA) o FAO 240 – odmiana średnio wczesna. Typ ziarna flint-dent. Cienka osadka, dobra proporcja rdzenia kolby do masy ziarna. Cechuje się wysokim potencjałem plonu i niską wilgotnością.

Bayer/ Dekalb

DKC2972 (CCA) o FAO 230 – odmiana wczesna. Charakteryzuje się wysokim i stabilnym poziomem plonowania na ziarno, również na słabszych stanowiskach glebowych. Wytwarza zdrowe rośliny o dobrej tolerancji na wyleganie i mocnym efekcie stay green.

DKC3595 (CCA) o FAO 240-250 – odmiana średnio wczesna, o ziarnie typu dent. Wyróżnia się wysokim potencjałem plonowania oraz niską wilgotnością ziarna w czasie zbioru (bardzo dobry efekt dry down). Odporna na wyleganie.

CHEMIROL PUH

RGT Metropolixx (KR 2018) o FAO 230 – odmiana wczesna. Wysoka zdrowotność roślin, w szczególności łodygi. Dobra tolerancja na warunki stresowe. Stabilność plonowania. Mało podatna na fuzarium kolb.

Grigri CS (KR 2020) o FAO 240-250 – odmiana średnio wczesna. Przeznaczona na stanowiska średnie i dobre. Grube ziarno w typie flint i wysoka masa tysiąca nasion. Mocny stay green. Tolerancyjna na choroby grzybowe, fuzariozy kolb i wyleganie.

Corteva Agriscience/ Pioneer

P7515 (CCA) o FAO 220
– odmiana wczesna. Ziarno typu dent. Wysoka zdrowotność oraz strawność całej rośliny. Odporna na chwilowe spadki temperatur. Odznacza się tolerancją na okresowe niedobory wody. Polecana do uprawy w całej Polsce.

P8834 (KR 2021) o FAO 250 – odmiana średnio wczesna. Typ ziarna – dent. Wysoki potencjał plonowania oraz wzrost początkowy. Szybko oddaje wodę z ziarna, kolby zawieszone na średniej wysokości, a ziarno szybko dojrzewa. Tolerancja na niedobory wody.

Farmsaat Polska

Farmfire (CCA) FAO 230 – odmiana wczesna, o wysokim wigorze i szybkim rozwoju początkowym. Wysoki potencjał plonotwórczy. Tolerancyjna na suszę. Typ kolby fix.

Farmrock (CCA) o FAO 240-250 – odmiana średnio wczesna. Cechuje się szybkim rozwojem początkowym i dobrym efektem stay green. Tolerancyjna na rodzaj stanowiska. Odporna na fuzariozę kolb. Radzi sobie ze stresem powodowanym suszą.

Hodowla Roślin Smolice – Grupa IHAR

SM Sobieski (KR 2021) o FAO 220 – odmiana wczesna. Odznacza się wczesnym wigorem. Możliwość uprawy niemal w całym kraju. Cechuje się szybkim zbiorem na ziarno. Wysoki potencjał plonowania.

SM Wawel (KR 2021) o FAO 230 – odmiana o kolbie typu fix i ziarnie semi dent. Dobry stay green, odporna na fuzariozę kolb, mała podatność kolb i łodyg na porażenie głownią guzowatą. Dobry wczesny wigor siewek i tolerancja na zmienne warunki.

IGP Polska

Identity (CCA) o FAO 200 – odmiana wczesna, charakteryzująca się wysoką odpornością na wyleganie. Przydatna do uprawy na gleby lekkie. Tolerancyjna na okresowe niedobory wody, o wysokim efekcie dry down i stay green.

Inception (KR 2021) o FAO 250 – odmiana średnio wczesna o wysokim potencjale plonowania. Ziarno typu pośredniego z przewagą dent. Kolba typu flex. Odmiana odporna na wyleganie. Silny efekt stay green.

KWS Polska

Amavit (KR 2017) o FAO 220 – odmiana wczesna typu flint dent. Tolerancyjna na wysokie temperatury i na suszę. Cechuje się wysokim potencjałem plonowania, nawet w mokrym, ale też i suchym sezonie. Dobry efekt dry down, czyli wilgotność nasion.

Kidemos (KR 2017) o FAO 260 – odmiana średnio wczesna, o ziarnie typu dent. Wysoki potencjał plonotwórczy. Ulepszony system korzeniowy dla lepszego wykorzystania wody i składników pokarmowych na trudnych stanowiskach.

Lidea Seeds

ES Submarine (KR 2021) o FAO 230 – odmiana wczesna. Typ Tropical Dent. Kolby ładne, dobrze zaziarnione, wyróżniają się dobrą odpornością na porażenie fuzariozami oraz głownią kolb. Obserwacje wskazują na niższy stopień porażenia omacnicą.

ES Inventive (KR 2018) o FAO 240 – odmiana średnio wczesna. Cechuje się odpornością na wyleganie korzeniowe i łodygowe, a także szybkim dosychaniem. Genetyka Tropical Dent. Dopasowana do stanowisk o wysokim i średnim potencjale plonowania.

Limagrain

Ashley (CCA) o FAO 220 – odmiana wczesna. Typ ziarna – flint/dent. Przydatna do wczesnego zbioru. Toleruje okresowe niedobory wody. Odznacza się wczesnym wigorem i dobrym profilem zdrowotnościowym (głownia pyląca, fuzarioza kolb, wyleganie).

LG 31.240 (CCA) o FAO 230 – odmiana średnio wczesna. Typ ziarna dent. Odznacza się wczesnym wigorem, dobrym efektem dry down i stay green. Wysoki potencjał plonowania. Może zostać włączona do programu Hydraneo.

Małopolska Hodowla Roślin

Lokata (KR 2011) o FAO 220 – odmiana wczesna. Odznacza się mniejszymi uszkodzeniami spowodowanymi żerowaniem omacnicy prosowianki – delikatne omszenie pochew liściowych. Polecana w północno-wschodnich rejonach kraju i na słabszych stanowiskach.

Kosmo (KR 2003) FAO 220-230 – odmiana średnio wczesna. Nadaje się do uprawy na glebach słabszych, ale zasobnych w wodę. Wykazująca dużą odporność na głownię łodyg i kolb. Odporna na wyleganie łodygowe i korzeniowe.

Mas Seeds

MAS 140.E (CCA) o FAO 230 – odmiana wczesna, o ziarnie flint-dent i kolbie fix. Wysoki potencjał i niska wilgotność przy zbiorze. Roślina niska, która zapewnia łatwy i bezpieczny zbiór bez strat. Wczesne kwitnienie łączy z szybkim oddawaniem wody z ziarna.

MAS 23.M (CCA) o FAO 250 – odmiana średnio wczesna. Nadaje się na wszystkie rodzaje gleby. Dobra odporność na choroby. Genetyka dent z wczesnym kwitnieniem. Niska wilgotność zbiorów w każdym regionie.

Osadkowski SA

RGT Afixx (CCA) o FAO 230 – odmiana wczesna. Typ ziarna flint-flint/dent. Wysoki potencjał plonowania i zdrowotność całych roślin (fuzarioza kolb i łodyg, choroby liści). Dobre zachowanie w każdych warunkach.

ES Hattrick (KR 2020) o FAO 260
– odmiana średnio wczesna. Dobrze spisuje się na stanowiskach słabych i średnich, ale też na stanowiskach dobrych. Stabilnie plonuje, łatwo i szybko oddaje wodę. Ma wysoką zdrowotność i wczesny wigor.

Procam Polska

SY Brenton (CCA) o FAO 220-230 – odmiana wczesna o wczesnym wigorze początkowym. Dobrze adaptuje się do środowiska i wymłaca. Szybko schodzi z pola. Przydatna na wszystkie rodzaje gleb.

ES Perspective (KR 2018) o FAO 240
– odmiana średnio wczesna. Wysoka tolerancja na choroby liści i na wyleganie. Szybkie tempo rozwoju i wigor początkowy. Dobre oddawanie wody z ziarna. Stabilny plon w poszczególnych regionach kraju.

Ragt Nasiona

RGT Chromixx (KR 2017) o FAO 230 – odmiana wczesna. Typ ziarna flint-dent. Odznacza się stabilnym i wysokim plonowaniem. Adaptuje się do trudnych warunków. Dobrze oddaje wodę i się wymłaca. Odporna na fuzariozę kolb.

RGT Maxxatac (CCA) o FAO 250 – odmiana średnio wczesna o wysokim potencjale plonowania, dobrze radzi sobie w każdych warunkach klimatyczno-glebowych. Dobrze oddaje wodę z ziarna. Cechuje się zdrowotnością części wegetatywnej i kolb, efekt stay green.

Saaten Union

SU Pumori (KR 2020) o FAO 220 – odmiana wczesna. Wysoko i stabilnie plonuje. Ma tolerancję na stres okresowych niedoborów opadów, ale też na fuzariozę kolb i łodyg oraz na głownię guzowatą. Toleruje różne rodzaje gleb. Dobry wczesny wigor wzrostu.

SU Sumumba (CCA) o FAO 250 – odmiana średnio wczesna. Rośliny wcześnie kwitną, dzięki czemu mają dłuższy czas na nalewanie i wykształcenie ziarna. Rośliny są wysokie, o sztywnej łodydze. Tolerancyjna na fuzariozę kolb i Helmintosporiozę.

Saatbau Polska

Primino (CCA) o FAO 190 – odmiana wczesna. Typ ziarna flint-dent. Toleruje słabsze stanowiska. Cechuje się mocnym wigorem wiosennym i tolerancją na chłody. Niska wilgotność ziarna to niższe koszty suszenia. Wczesny zbiór umożliwia siew pszenicy.

Casandro (KR 2017) o FAO 240-250 – odmiana średnio wczesna. Tolerancyjna na chłody, dlatego może być uprawiana na terenach o zróżnicowanym klimacie. Rośliny są wysokie, mocno ulistnione i zdrowe, odporne na fuzariozę oraz głownię guzowatą. Wysoki i stabilny plon.

Syngenta Polska

SY Calo (CCA) o FAO 220-230 – odmiana wczesna. Wysoki i stabilny plon. Odznacza się silnym wczesnym wigorem i mocnym efektem stay green. Dobry dry down, czyli szybkie oddawania wody z nasion, w końcowej fazie wegetacji.

SY Fregat (CCA) o FAO 260 – odmiana średnio wczesna. Dobrze gospodaruje wodą, przez co lepiej znosi stres suszy. Odpowiednie do jej uprawy są gleby szybciej nagrzewające się wiosną. Szybko oddaje wodę z ziarna dzięki mocnemu dry down.                 ▪Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (6)

 • Paweł 2022-01-03 19:14:25
  Cenzura wieksza jak w korei
  • Jacek a 2022-01-09 12:23:24
   Będziesz chwalił tego z Grockiej to nie będziesz kasowany. Mnie też kasują.
 • Pit 2022-01-02 13:40:57
  Nie ma Faarmoritza? Mnie nie udało sie już go dostać, to chyba popularny

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.224.117.125
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.