Kukurydza może się okazać w tym roku bardzo popularnym gatunkiem. Wynikać to może w dużej mierze z problemów, jakie miały miejsce na jesieni. Po nią sięgną głównie producenci, którzy z różnych przyczyn (nadmiaru opadów i organizacyjnych) nie zdążyli zasiać ozimin w dopuszczalnym terminie. Ponadto należy się raczej spodziewać mokrego przedwiośnia, a to oznacza, że może się pojawić także problem z wysiewem zbóż jarych. W związku z powyższym prawdopodobnie dość spory areał producenci rolni przeznaczą pod kukurydzę.

Czy uda się pobić kolejny rekord powierzchni uprawy? Trudno powiedzieć, ale wszystko na to wskazuje. Jednak, aby odpowiednio się przygotować do nowego sezonu, rolnicy już w styczniu powinni szukać konkretnych pozycji odmianowych, a tych na rynku jest bardzo dużo. Dlatego postanowiliśmy poprosić firmy o to, aby ze swojej szerokiej palety wybrały po dwie odmiany ziarnowe i kiszonkowe. Kryteria, którymi kierowano się najczęściej przy wyborze konkretnej pozycji, to przede wszystkim: plenność (w wypadku odmian przeznaczonych na ziarno), wysoka jakość kiszonki (odmiany kiszonkowe), a także przydatność do uprawy na terenie całego kraju. Ważne także okazało się w kontekście ostatnich deszczowych i chłodnych wiosen - polecanie odmian o szybkim wiosennym wigorze, dobrze radzących sobie na słabszych glebach i w warunkach stresowych, w tym z okresowymi niedoborami wody. Nie bez znaczenia jest dostępność materiału siewnego, a także fakt, że dana pozycja to nowość rynkowa.

Przygotowaliśmy też tabelaryczne zastawienie z podstawowymi danymi. Na jego podstawie można wywnioskować, że najczęściej zalecano odmiany kukurydzy średnio wczesne (których jest też najwięcej na polskim rynku i które się na nim najlepiej sprawdzają). Poza tym, co ciekawe, dominują w nim jednak odmiany ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA), a tych wpisanych do Krajowego Rejestru jest znacznie mniej. Sporą grupę stanowią odmiany o uniwersalnym przeznaczeniu, czyli nadające się do uprawy zarówno na ziarno, jak i na kiszonkę, o typie ziarna najczęściej pośrednim, czyli flint-dent. Rzadko są one typowym flintem, czyli mają ziarniaki o okrągłym kształcie - odznaczającym się szybszym rozwojem początkowym i lepszą odpornością na chłody, lub typowym dentem, który zwykle "lubi" gleby szybko nagrzewające się, lekkie. Dodatkowo okazało się, że w naszym zestawieniu dominują mieszańce pojedyncze nad trójliniowymi, tzw. single cross (SC). Takie odmiany odznaczają się najwyższym efektem heterozji i największą zdolnością plonotwórczą, ale ich materiał siewny zwykle jest droższy. Nie jest to jednak żadne zaskoczenie, gdyż odmian tych na rynku jest po prostu obecnie najwięcej.

CAUSSADE NASIONA POLSKA

- W sezonie 2018 spośród ponad 40 oferowanych w Polsce odmian z hodowli Caussade szczególnie firma rekomenduje te poniższej opisane - mówi Dariusz Dereń, Product Manager firmy.

Rianni CS - FAO 230-240. Charakteryzuje się pełnym zaziarnieniem kolb i często występującym tzw. kaczym dziobem. W badaniach COBORU w doświadczeniach rozpoznawczych w sezonie 2016 r. dała plon ponad 12 t suchego ziarna z ha - 106 proc. wzorca. W roku 2017 uzyskała plon 105 proc. wzorca.

Tonifi CS - FAO 240. Jak wynika z doświadczeń COBORU (rozpoznawczych) w sezonie 2017 r. uzyskała plon 108 proc. wzorca (127,3 dt/ha). Podobnie w oficjalnych badaniach niemieckich BSA ma 8. notę plonowania na ziarno. Dzięki luźnym i cienkim koszulkom okrywowym kolb ziarno łatwo dosycha na polu i zbierane jest z niską wilgotnością.

Batisti CS - FAO 250-260. W badaniach COBORU w 2016 r. osiągnęła bardzo dobre wyniki pod względem jakości uzyskiwanej kiszonki (plon jednostek pokarmowych, koncentracja energii). Rośliny są wysokie, mocno ulistnione z efektem stay green. Odmiana udaje się na wszystkich typach gleb.

Herkuli CS - FAO 260-270. Ceniona za wysokie i stabilne w latach plony suchej masy oraz wysoką koncentrację energii i strawność kiszonki. W ostatnich 6 latach w badaniach COBORU odmiana nigdy nie uzyskała wyniku poniżej wzorca, a dwukrotnie była najwyżej plonującą odmianą na ziarno w Polsce. Polecana do uprawy na wszystkich kompleksach glebowych.

EURALIS NASIONA

- Nowości ziarnowe sygnowane znakiem Tropical Dent to gwarancja najwyższego potencjału plonowania przy jednocześnie wysokim tempie oddawania wody. Odmiany kiszonkowe mają rejestrację na technicznym niemieckim rynku, a ponadto uzyskiwały wysokie i stabilne plony w doświadczeniach rozpoznawczych w Polsce - uzasadnia wybór Michał Karwat, Junior Product Manager firmy.

ES Inventive - FAO 240. Średnie plonowanie w dwuleciu badań 2016-2017 wynosiło 132,1dt/ha suchego ziarna. W tym samym okresie średnia wilgotność zbieranego ziarna wynosiła 26,4 proc. Szybkie dosychanie ziarna i oddawanie wody przy suszeniu - Tropical Dent.

ES Faraday - FAO 270. Genetyka Tropical Dent. Plon ziarna suchego w doświadczeniach rejestrowych COBORU w roku 2016 wyniósł 149 dt/ha. Mieszaniec przeznaczony do uprawy w rejonach o korzystniejszych warunkach termicznych. Dobra zdrowotność roślin i wysoka tolerancja na wyleganie oraz dobry wigor początkowy.

ES Watson - FAO 250. Charakteryzuje się wysokim plonem ogólnym suchej masy (215,7 dt/ha w doświadczeniach rozpoznawczych w 2017 r.) i wczesnym wigorem roślin. Wysoki plon energii z ha osiąga dzięki wysokiej zawartości s.m. kolb w zakiszanej masie (>51 proc.) oraz dobrej strawności włókna. Tworzy wysokie rośliny w typie stay green, o bardzo dobrej zdrowotności.

ES Skywalker - FAO 240. Wysoki plon ogólny suchej masy (214,4 dt/ha w doświadczeniach rozpoznawczych w 2017 r.). Zbalansowany udział s.m. kolb w plonie ogólnym suchej masy ok. 52 proc. zapewnia wysoką energetyczność paszy. Charakteryzuje się bardzo dobrym wczesnym wigorem, silnym efektem stay green oraz bardzo dobrą zdrowotnością roślin. Stabilnie plonuje nawet w rejonach o okresowych niedoborach wilgoci.

HR SMOLICE - GRUPA IHAR

- Podane odmiany zostały dobrane przy uwzględnieniu kilku kryteriów. Przede wszystkim jest to prezentacja nowości oraz odmian o ugruntowanej pozycji na rynku, a także dostępności nasion - zaznacza Adam Skowroński, starszy specjalista ds. marketingu w firmie.

Rosomak - FAO 250-260. Jak wynika z doświadczeń rejestrowych i porejestrowych, plonowała odpowiednio 102 proc. i 103,5 proc. wzorca w PDO w 2013 r. Podczas suszy w 2015 r. potwierdziła swoją przydatność na stanowiskach słabszych i uboższych w zasoby wodne. Cechuje ją szybki wzrost początkowy oraz bardzo dobra sztywność łodyg. Jest odporna na głownię guzowatą i fuzariozy.

Kanonier - FAO 240. Odmiana o bardzo dobrym wczesnym wigorze. Rośliny dobrze ulistnione, bardzo wysoka strawność całych roślin (powyżej 72 proc.). W plonie ziarna stabilnie plonowała powyżej wzorca w 3 ostatnich latach (COBORU). Odmiana o bardzo dobrej odporności na fuzariozy kolb, toleruje słabsze stanowiska.

Fortop - FAO 230. Odmiana o wczesnym kwitnieniu i krótkim okresie wegetacyjnym. Nadaje się do uprawy na północy Polski. W I roku doświadczeń rejestrowych (bardzo suchy 2015 r.) odmiana pokazała, że znosi okresowe niedobory wody. Daje dużo dobrej jakości kiszonki z całych roślin o strawności 73 proc. Dobre wyniki badania surowca kiszonkarskiego pod kątem zawartości skrobi, białka oraz włókna. Plon jednostek pokarmowych: 101 proc. wzorca.

Podlasiak - FAO 260. Odmiana o dużym potencjale plonowania, 108 proc. wzorca w plonie suchej masy w obu latach doświadczeń rejestrowych oraz 103 proc. wzorca w PDO 2015. Rośliny bardzo wysokie (średnio 320-325 cm), dobrze ulistnione. Umożliwia to uzyskanie plonu zielonej masy (113 proc. wzorca - 2013, 110 proc. wzorca - 2014; dośw. rejestr.) o dobrej jakości. Rośliny długo zachowują zieloność, co pozwala nieco opóźnić zbiór na kiszonkę. Toleruje słabsze stanowiska.

IGP POLSKA

- To starannie wyselekcjonowana aktualnie dostępna w Europie genetyka o urzędowo potwierdzonej najwyższej wydajności w Polsce. Bazując na 90-letnim doświadczeniu I.G. Pflanzenzucht, dostarczamy Państwu odmiany stanowiące gwarancję dokonania najlepszego wyboru - uzasadnia decyzję Krzysztof Piłat, kierownik Regionu Polska i Kraje Bałtyckie firmy.

Quentin - FAO 240. Bardzo wysoka tolerancja na wiosenne chłody podczas wschodów. Plon ziarna w badaniach PZPK 2016 r. to 102 proc. wzorca (do 16,13 t/ ha suchego ziarna). Najwyższa nota za plon ziarna w Niemczech. Powtarzalność plonów w różnych warunkach siedliskowych. Rośliny bujne, o charakterystycznych szerokich, zdrowych liściach, efekt stay green.

Codigip - FAO 260. Nr 1 w plonie ziarna badań rejestrowych 2014- 2015 w grupie średnio późnej COBORU. Ustanowił pierwszy oficjalny rekord Polski w plonie kukurydzy na ziarno. Odmianę cechuje bardzo dobry wigor wiosenny, mocny stay green, bardzo niska podatność na głownię, ziarno suchsze od wzorca. Rekomendowana do uprawy w Polsce centralnej oraz południowej.

Codiswing - FAO 220. Plon ogólny świeżej masy PZPK 2017 - 105 proc. wzorca, plon ogólny suchej masy PZPK 2017 - 101 proc. wzorca. Duży pokrój roślin o bardzo dobrej odporności na wyleganie. Wysoki wigor wschodów i tolerancja na chłody. Połączenie wydajności z bezpieczną wczesnością dojrzewania w Polsce północnej przy silnym efekcie stay green. Niski poziom frakcji ciężko strawnego włókna pokarmowego.

Codizouk - FAO 270. Duży pokrój roślin oraz plony świeżej i suchej masy (średnio 21,25 t/ha). Kiszonkę wyróżnia wysoka strawność dzięki niskiemu udziałowi włókien ADF i NDF w suchej masie. Przydatność do uprawy na stanowiskach słabszych warunkuje silnie rozwinięty system korzeniowy.

KWS POLSKA

- Do uprawy w Polsce na ziarno i kiszonkę polecamy odmiany o zupełnie nowej genetyce, które zostały sprawdzona na polach hodowlanych KWS rozmieszczonych w Polsce. Dzięki temu odmiany te są sprawdzone na glebach występujących w naszym klimacie. Najważniejsze dla nas są wysokie i stabilne plony w różnych pogodowo latach - mówi Adam Majewski z KWS Polska.

KWS Vitellio - FAO 230. Regularność plonowania w różnych warunkach. W PDO 2017 r. plon suchego ziarna wyniósł 115 dt/ha, a wilgotność ziarna podczas zbioru kształtowała się na poziomie 30,5 proc. Zbierana na kiszonkę wyróżnia się dużym udziałem plonu kolb (ziarna) w kiszonce. Ziarno efektywnie dosycha przed zbiorem. Do uprawy na każdej glebie w całej Polsce, również na stanowiska słabsze i mozaikowate.

Figaro - FAO 240. W PDO 2017 r. plon suchego ziarna wyniósł 127,8 dt/ha, wilgotność ziarna podczas zbioru (28,8 proc.). W doświadczeniach COBORU w 2016 r. plon suchego ziarna wyniósł 134,1 dt/ha (24,8 proc. wilgotności). Odmiana plonuje regularnie w różnych warunkach glebowo-pogodowych.

Agro Polis - FAO 240. Rośliny wysokie. W doświadczeniach PDO w 2017 r. plon ogólny suchej masy wyniósł 198 dt/ha, a plon suchego ziarna - 126,2 dt/ ha. Wysoka strawność całych roślin dzięki silnemu efektowi stay green. Rośliny wysokie i bogato ulistnione, bardzo zdrowe. Polecana na średnie gleby w całej Polsce.

Walterinio KWS - FAO 260. W PDO w 2017 r. plon ogólny suchej masy wyniósł 213,8 dt/ha, a plon suchego ziarna 128,8 dt/ha. Ponad 55 proc. udziału kolb w plonie i wydłużony efekt stay green. Dobrze ulistnione rośliny, z długimi kolbami. Bardzo dobrze plonuje na ziarno w Polsce centralnej i południowej. Polecana na kiszonkę na wszystkie stanowiska w całej Polsce, oprócz regionu północno-wschodniego.

LIMAGRAIN ODDZIAŁ W POLSCE

- Odmiany kiszonkowe LG to mieszańce ze specjalnej hodowli odmian, dedykowanej potrzebom żywieniowym krów mlecznych. Mają wyższą strawność włókna, opisaną współczynnikiem DINAG, bardzo duży udział kolb w plonie ogólnym suchej masy - mówi Marek Skwira, Corn Product & Project Manager firmy.

Joffrey - FAO 240. Obecnie po II roku badań COBORU, gdzie w 2016 r. osiągnęła wynik 13,35 t/ha przy wilgotności 14 proc., a w 2017 r. uzyskała plon 12,33 dt/ha przy 14 proc. wilgotności. Wyróżnia się cienką osadką i bardzo dobrym oddawaniem wody. W oficjalnych doświadczeniach COBORU 2016 r. średnia wilgotność zbioru to 24,2 proc. wilgotności, a w 2017 r. 26,5 proc. Odmiana o wysokim potencjale plonowania i jakości ziarna z przeznaczeniem na cele młynarskie (grys). Kolba długa i cienka.

LG 31.250 - FAO 250. W doświadczeniach rejestrowych COBORU w 2017 r. uzyskała 12,5 t/ha suchego ziarna - 107,9 proc. wzorca. Odmiana rekomendowana również na słabsze stanowiska. Uprawiana w technologii Hydraneo - tolerancja na suszę. Charakteryzuje się bardzo dobrym wczesnym wigorem oraz dużą odpornością na wyleganie korzeniowe. Bardzo dobra wymłacalność ziarna oraz oddawanie wody podczas dojrzewania.

LG 31.233 - FAO 240. Genetyka z programu LG Animal Nutrition. Odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania na kiszonkęoraz bardzo wysokiej strawności włókna DINAG - 53,6. Cechuje siędużym udziałem kolb - 55 proc. w plonie ogólnym suchej masy. Bardzo dobrze sprawdza sięw warunkach chłodnej wiosny, rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

LG 30.275 - FAO 270. Charakteryzuje sięregularnym i stabilnym poziomem plonowania. Najwyższa strawnośćwłókna DINAG - 54,56 oraz bardzo wysoki i stabilny plon ogólny suchej masy na różnych stanowiskach glebowych. Polecana na słabsze stanowiska i rekomendowana do uprawy na terenie całego kraju.

MAISADOUR POLSKA

- MAS 15.T to dla przykładu nasza czołowa wczesna odmiana ziarnowa. Po chłodnym sezonie 2017 r. plantatorzy szczególnie docenili ją za dobry plon i rozsądną wilgotność zbioru. Madlen z kolei jest naszą nowością. Daje wysoki plon zielonej masy i energetyczną kiszonkę - mówi Emiliana Stećków, specjalista ds. marketingu firmy.

MAS 15.T - FAO 230. Oferuje duży i stabilny potencjał plonowania. Ma regularne, dobrze zaziarnione kolby. Ziarno bardzo szybko oddaje wodę po uzyskaniu dojrzałości, dzięki liściom luźno odkrywającym kolbę. Odmiana jest oznaczona TNW, tzn. charakteryzuje się dużą tolerancją na okresowy niedobór wody. Jest polecana do uprawy w całej Polsce, na wszystkich typach gleb.

MAS 24.C - FAO 250. Rośliny mają dobry wigor początkowy i mocne łodygi. Duże, pękate kolby mają do 20 rzędów, są dobrze zaziarnione, nawet w trudnych warunkach. Bardzo wysoki potencjał plonowania na ziarno w każdych warunkach. Do uprawy w centralnej i południowej Polsce.

MAS 20.S - FAO 240. Od 3 lat ma wysoki i stabilny poziom plonowania w badaniach porejestrowych. Charakteryzuje się wysoką rośliną tworzącą kolby zawsze dobrze zaziarnione, duży udział skrobi w kiszonce. Odmiana z wysoką tolerancją na okresowe niedobory wody. Do uprawy w całej Polsce na wszystkich typach gleb.

Madlen - FAO 250. Tworzy rośliny wysokie, silnie ulistnione, o grubych kolbach (do 18 rzędów). Zapewnia bardzo dobry plon i energetyczną paszę dzięki dużemu udziałowi kolb w suchej masie. Duży udział skrobi mączystej w ziarnie pozwala na wysoką przyswajalność skrobi nawet po krótkim czasie zakiszenia. Odmiana ta dostosowuje się do wszystkich w arunków glebowych.

MAŁOPOLSKA HODOWLA ROŚLIN

Lokata - FAO 220. Rejon uprawy I,II i III. Toleruje słabsze gleby. Rośliny wysokie (250 cm), długo utrzymujące zieleń łodyg, efekt stay green. Wiernie i stabilnie plonuje w zróżnicowanych środowiskach. Odmiana wyróżnia się wyraźnie mniejszymi uszkodzeniami spowodowanymi żerowaniem omacnicy prosowianki.

Smolan - FAO 230. Rejon uprawy - cały kraj. Wyróżnia się mniejszym porażeniem głownią guzowatą. Plon ziarna w oficjalnych doświadczeniach w poprzednich latach wyniósł 107 dt/ha.

Kadryl - FAO 270. Rejon uprawy na terenie całego kraju, wymagania glebowe - średnie. Rośliny bardzo wysokie (ok. 270 cm) o bardzo dobrym wczesnym wigorze, długo utrzymujące zieloność liści i łodyg "stay green". Odmiana ma bardzo dużą tolerancję na niekorzystne warunki klimatyczno-glebowe. Odporna na wiosenne chłody. Dobrze znosi niedobory wody.

Juhas - FAO 230-240. Polecana do uprawy na terenie całego kraju. Wymagania glebowe średnie. Rośliny o niskim porażeniu głownią guzowatą oraz plamistością pochew liściowych. W badaniach rejestrowych wykazała się bardzo szybkim gromadzeniem suchej masy w kolbach, bardzo szybki wzrost początkowy.

MONSANTO POLSKA

- Koncentrujemy się głównie na odmianach na ziarno. Pierwsza to nowość, którą chcemy zainteresować naszych klientów, a druga to nasz hit w plonowaniu - mówi Katarzyna Gallewicz z firmy.

DKC 3579 - FAO 250. Plonuje bardzo wysoko i stabilnie, co potwierdzają wyniki badań rozpoznawczych COBORU w 2017 r. - 123 dt/ha, 104 proc. wzorca, wilgotność przy zbiorze 28,8 proc. Cechuje siędobrym wczesnym wigorem. Tworzy rośliny mocne, odporne na wyleganie i zdrowe (wysoka tolerancja na fuzariozę kolb i helmintosporiozę). Sprawdzi się na glebach średnich do najlepszych. Polecana do uprawy w całej Polsce poza obszarem północnym.

DKC 3939 - FAO 270-280. Plonuje bardzo wysoko. W PDO w 2016 r. plon wyniósł 134 dt/ha (102 proc. wzorca). Ma mocny system korzeniowy i wysoką tolerancję na fuzariozę kolb. Bardzo dobrze znosi warunki stresowe i toleruje okresowe niedobory wody. Polecana do uprawy w południowej i centralnej Polsce, na glebach średnich, dobrych i bardzo dobrych.

NUFARM POLSKA

- Polecane przez nas odmiany dzięki swoim cechom bardzo dobrze sprawdziły się w uprawie w warunkach klimatycznych Polski - mówi Tomasz Przybylski, Crop & Product Manager firmy.

Lopino - FAO 240. Dobrze toleruje wczesne siewy. Tworzy bardzo długie, dobrze zaziarnione kolby o małym udziale osadki, co w połączeniu z dość dobrym oddawaniem wody daje bardzo wysoki potencjał plonowania nawet na słabszych stanowiskach.

Hoxxman - FAO 230. Rośliny średniej wysokości o liściach ułożonych pionowo. Bardzo dobra adaptacja do trudnych warunków pogodowych, jak np. susza czy niskie temperatury w początkowym okresie wzrostu. Dobre zapylenie kolb plus ich regularna wielkość w połączeniu z bardzo dobrym oddawaniem wody z ziarna powodują, że jest to odmiana o wysokim potencjale plonowania nadająca się do uprawy we wszystkich rejonach Polski.

Libretto - FAO 240. Bardzo wysoki udział kolb w plonie ogólnym suchej masy, co daje wysoką koncentrację energii w zakiszanej masie. Wysoki wczesny wigor, co umożliwia szybkie wschody po siewie nawet w niższych temperaturach. Wysoka odporność na wyleganie oraz choroby z rodzaju Fusarium, które idą w parze z wysoką elastycznością pod względem doboru stanowiska.

Starano - FAO 260. Rośliny są wysokie, dobrze ulistnione, a kolby regularne, dobrze wypełnione i umieszczone nisko. Korzystna struktura plonu, gdzie wysoki uzysk świeżej masy z ha idzie w parze z wysokim plonem jednostek pokarmowych. Wysoka tolerancja na niskie temperatury czy wysoka zdrowotność c ałych roślin.

OSEVA POLSKA

Silicia - FAO 140. Polecana na stanowiska o późniejszym terminie możliwości przygotowania gleby do siewów lub jako międzyplon. O bardzo wysokim jak na kategorię wczesności potencjale plonotwórczym i niewysokich wymaganiach glebowych. W badaniach rejestrowych plon suchej masy kolb był na poziomie wzorca, a udział s.m. ziarna w plonie ogólnym o 19 proc. przewyższał odmiany wzorcowe. Duży udział kolb w masie kiszonkowej, odporność na choroby grzybowe i zaatakowanie przez omacnicę - na poziomie wzorca.

Elamia - FAO 210. Polecana do uprawy na całym terytorium Polski. Rośliny średnio wysokie, bardzo dobrze ulistnione, w typie stay-green. Bardzo dobry wigor powschodowy i zdrowotność roślin. W jednym z doświadczeń w badaniach rejestrowych dała plon suchej masy na poziomie 107 proc. wzorca (225,2 dt/ha).

Cefox - FAO 230. Rośliny średnio wysokie, bardzo dobrze ulistnione, bardzo dobre: wigor powschodowy i zdrowotność roślin. Wysoki plon zielonej i suchej masy, plon suchej masy kolb - w badaniach rejestrowych plon wyniósł 9,88 t/ha - 108 proc. wzorca. Duża plastyczność i zdolność dostosowania do gorszych warunków uprawy.

Prophet - FAO 230-240. Rośliny średnio wysokie, średnie: wigor powschodowy i efekt stay green. Nie ma specjalnych wymagań glebowych. Duży udział ziarna w masie kiszonkowej. W badaniach rejestrowych na kiszonkę uzyskała 104 proc. wzorca - plon suchej masy (183 dt/ha) i 105 proc. wzorca - plon świeżej masy (547 dt/ha). W badaniach COBORU i PZPK w sezonie 2017 r. dała 635 dt/ha zielonej masy (106 proc. wzorca) i 2 10 dt/ha suchej masy.

PIONEER ODZIAŁ W POLSCE

- Prezentujemy nowości na polskim rynku. Średnio wczesne i średnio późne odmiany AquaMax na ziarno i kiszonkę oraz średnio późne tradycyjne na ziarno i kiszonkę. Odmiany godne polecenia i wypróbowania - mówi Ireneusz Czarny, product manager firmy.

P8307 - FAO 240. Plony ziarna wysokie do bardzo wysokich. Szybko dojrzewa. Odznacza się dobrym wzrostem początkowym. Tworzy rośliny niewysokie, o mocnych i zdrowych łodygach oraz odporne na wyleganie korzeniowe. Polecany do uprawy w całej Polsce, na dobrych i średnich glebach, także suchych w odpowiednio zredukowanej obsadzie. Toleruje okresowe niedobory opadów, zwłaszcza w czerwcu (AquaMax).

P8816 - FAO 260. Plonuje bardzo wysoko i stabilnie. Ziarno typu dent, oddaje wodę. Odznacza się dobrym wzrostem początkowym. Tworzy rośliny średnio wysokie, o mocnych łodygach i kolbie zawieszonej średnio wysoko. Polecany do uprawy w rejonach średnio późnych, na dobrych i ciepłych glebach, także ciężkich, w odpowiedniej obsadzie. Przy częstych brakach opadów zaleca się redukcję obsady na ha.

P8500 - FAO 250. Odmiana bogato ulistniona, daje wysokie plony zielonej masy o bardzo dobrych parametrach. Tworzy rośliny średnio wysokie, zwarte o mocnych łodygach i dużej kolbie. Kolby bardzo szybko dojrzewają, zawieszone na średniej wysokości, bardzo dobry wzrost początkowy. Ziarno dobrze dojrzewa. Mieszaniec polecany do uprawy na średnich stanowiskach.

P9234 - FAO 280. Odmiana bogato ulistniona, daje wysokie plony zielonej masy o bardzo dobrych parametrach. Tworzy rośliny średnio wysokie, zwarte o mocnych łodygach i dużej kolbie. Ziarno typu dent dobrze dojrzewa. Kiszonka o dobrej zawartość skrobi, łodygi i liście zdrowe, tolerancyjne na Helminthosporium turcicum, dobra strawność ogólna, ponadprzeciętna tolerancja na niedobory wody (AquaMax). Polecana do uprawy na średnich stanowiskach, w rejonie środkowym i południowym, na dobrych i lżejszych glebach w odpowiednio zredukowanej obsadzie.

RAGT SEMENCES POLSKA

- Na przykład RGT Chromixx to nowa odmiana plonująca wysoko w dobrych warunkach, jednakże swoje wysokie możliwości pokazuje w warunkach stresowych (brak wody itp.), osiągając plon wyższy nawet od odmian późniejszych - mówi Stanisław Wójtowicz, menedżer produktu.

RGT Chromixx - FAO 230. Oprócz dużego i stabilnego potencjału plonowania cechuje siębardzo dobrązdrowotnością. Tworzy rośliny średniej wysokości, kolby ułożone równomiernie na średniej wysokości. Odmiana ma korzystnąstrukturękolb. Dobrze sobie radzi na glebach przepuszczalnych i suchych. Bardzo dobrze toleruje warunki stresowe (gama stressless). Polecana do uprawy w całej Polsce, poza rejonami najmniej korzystnymi termicznie.

RGT Conexxion - FAO 280. Odznacza się bardzo wysokim potencjałem plonowania. Tworzy rośliny bardzo wysokie, mocno ulistnione, o grubych i sztywnych łodygach. Odmiana o bardzo regularnych kolbach, do końca wypełnionych grubym ziarnem. Tolerancyjna na suszę, trudne warunki i zimne gleby. Polecana do uprawy w południowej i centralnej Polsce.

Babexx - FAO 220. Bardzo wysoki plon ogólny suchej masy oraz udział kolb w plonie ogólnym suchej masy. Duży plon skrobi i energii. Rośliny są bardzo wysokie, silnie ulistnione, typu stay green. Cechują się bardzo dobrym wigorem początkowym i małą wrażliwością na choroby. Tolerancyjny na gleby słabsze i zimne oraz wcześniejszy siew.

Volumixx - FAO 250. Daje bardzo wysokie i stabilne plony ogólne suchej masy oraz plony suchej masy kolb, zaś kiszonka cechuje się wysoką energią i strawnością. Odmiana o dość dobrym wigorze początkowym i małej wrażliwości na choroby. Rośliny są dość wysokie, bardzo mocno ulistnione. Dobrze radzi sobie na glebach przepuszczalnych suchych.

SAATEN-UNION POLSKA

- Podane odmiany zostały wybrane na podstawie oficjalnych wyników opublikowanych przez COBORU oraz BSA, a także najlepszej wiedzy i doświadczeń hodowców w zakresie ich przydatności do uprawy na terenie Polski - mówi Michał Pepka, manager ds. zbóż mieszańcowych i marketingu firmy.

Susetta - FAO 240-250. Bardzo wysoki potencjał plonu suchego ziarna. Rośliny są zdrowe i odporne na wyleganie. Cechuje się szybkim rozwojem początkowym i dobrą tolerancją na wiosenne chłody oraz niedobory wody. Sprawdza się zarówno na glebach lekkich, jak i ciężkich.

Korynt - FAO 240. Tworzy rośliny średnio wysokie, kompaktowe, z liśćmi nadkolbowymi wzniesionymi ku górze. Odznacza się bardzo dobrą odpornością na wyleganie. Dobrze sobie radzi na słabszych glebach i w warunkach stresowych, w tym z okresowymi niedoborami wody. Rośliny wykazują dobrą odporność na choroby, szczególnie na fuzariozy.

Surprime - FAO 260. Odmiana o bardzo wysokim ogólnym plonie suchej masy. Uprawiana w optymalnych warunkach i na dobrych glebach, bogatych w substancje odżywcze, przy podstawowej technologii uprawy, wysokość roślin może dojść do 3,5 m. Nadaje się na siedliska stresowe, takie jak gleby słabe i przesuszone. Doświadczenia oficjalne COBORU potwierdzają bardzo dobrą tolerancję na powyższe czynniki stresowe.

Sunset - FAO 290. Rośliny są bardzo wysokie i mocno ulistnione, o wysokich parametrach jakościowych kiszonki. Badania rejestrowe ÚKZÚZ w Czechach wykazały, że wyniki jakościowe odmiany należą do jednych z najwyższych w grupie o dojrzałości późnej.

SAATBAU POLSKA

- Casandro, Perrero i Chicago to nowości. Danubio to bardzo rozpowszechniona odmiana. Materiał siewny zaprawiony jest w technologii Optiplus zawierającej fungicyd, nawóz donasienny, ochronę przed ptakami - mówi Daniel Niewiński z firmy.

Casandro - FAO 240-250. Odmiana plonująca na poziomie 101,5 proc. wzorca. Odmiana tolerancyjna na wiosenne chłody. Rośliny są wysokie, mocno ulistnione i zdrowe, w szczególności odporne na fuzariozę oraz głownię guzowatą. Polecana do uprawy także na glebach lżejszych, w dobrej kulturze.

Perrero - FAO 240. Odmiana o bardzo wysokim potencjale plonowania, która dała plon 103,4 proc. wzorca (2016 r.). Charakteryzuje się bardzo wysokim udziałem szklistej formy skrobi, szczególnie przydatnej w przemyśle młynarskim. Najlepsza odmiana w badaniach rejestrowych COBORU pod względem odporności na wyleganie i łamliwość łodyg. Odmiana o bardzo dobrym wigorze wiosennym i wybitnej odporności na fuzariozę kolb.

Danubio - FAO 240. Odmiana spopularyzowana i sprawdzona w całym kraju. Wysoki udział szklistej skrobi w ziarnie oraz bardzo wysoka gęstość ziarna pozwalają na uzyskanie wysokiej jakości ziarna handlowego dla przemysłu młynarskiego. Pokrój typowo kiszonkowy, rośliny są masywne, mocno ulistnione.

Chicago - FAO 250. Oprócz wysokich i stabilnych plonów suchej masy (101,1 proc. wzorca w badaniach COBORU w 2017 r.) oferuje również satysfakcjonujące plony. Polecana do uprawy na kiszonkę na terenie całego kraju.

SYNGENTA POLSKA

SY Talisman - FAO 220-230. W badaniach COBORU rozpoznawczych 2016 r. odmiana uzyskała plon 131,5 dt/ha (111 proc. wzorca), w badaniach PDO w 2017 r. uzyskała plon 123,2 dt/ha (107 proc. wzorca). Odmiana może być uprawiana w całym kraju na różnych stanowiskach glebowych. Dobrze znosi gleby wolno nagrzewające się wiosną. Polecana jest na wczesne siewy.

SY Pandoras - FAO 240. W badaniach Syngenta 2017 odmiana uzyskała średni plon ziarna na poziomie 121,9 dt/ha (9 lokalizacji w Stacjach Doświadczalnych Oceny Odmian). Rośliny odporne na wyleganie oraz na choroby liści i kolb. Dobrze znosi stanowiska wolno nagrzewające się. Polecana na dobre stanowiska glebowe.

SY Kardona - FAO 250. W doświadczeniach PDO COBORU 2016 r. w grupie średnio wczesnej uzyskała plon suchej masy 224 dt/ha (104 proc. wzorca) oraz plon jednostek pokarmowych 24,9 tys./ha (104 proc. wzorca). Zdrowe, bardzo silnie ulistnione rośliny z dużym udziałem kolb, które dają plon o wysokiej strawności i koncentracji energii. Odmiana należy do grupy Powercell. Polecana jest na wszystkie rodzaje gleb.

SY Gordius - FAO 250-260. Z grupy Powercell o bardzo wysokiej strawności oraz energetyczności. Wysoka zawartość skrobi w suchej masie kiszonki: 34 proc. Odmiana odporna na okresowe niedobory wody i stres termiczny oraz wysokiej zdrowotności.

Artykuł ukazał się w wydaniu lutowym miesięcznika "Farmer"