Za COBORU podawaliśmy wyniki plonowania kukurydzy na ziarno oraz na kiszonkę w ramach badań PDO 2022.

Teraz przyszedł czas na badania rozpoznawcze. Warto zwrócić uwagę na widniejące tam odmiany, szczególnie te które uplasowały się wysoko w zestawieniu. Istnieje bowiem duże prawdopodobieństwo, że o ich potencjale usłyszymy w latach kolejnych, kiedy to będą zajmować wysokie pozycje w ramach badań PDO przeprowadzonych w danym sezonie.

Jak podaje COBORU, do badań rozpoznawczych odmiany zostały zgłoszone
przez zainteresowane podmioty. Materiał siewny tych odmian najczęściej znajduje się już w ofercie handlowej firm hodowlano-nasiennych działających w naszym kraju. Dlatego można je ze sobą porównać, co daje szerszy pogląd na temat potencjału odmian.

Odmiany w tabelach uszeregowano wg malejącego plonu ziarna (kukurydza na ziarno) lub plonu ogólnego suchej masy (kukurydza na kiszonkę) w roku 2022. 

Odmiany w badaniach rozpoznawczych porównywane są do wzorca z PDO ustalonego dla danej grupy wczesności. Wzorzec to średnia plonowania wszystkich badanych w danej grupie odmian (informacje te są podane w poszczególnych tabelach). 

Poniżej za COBORU prezentujemy fragmenty badań rozpoznawczych, skupiając się na odmianach, które są dłużej niż rok objęte obserwacjami i którym udało się zaplonować powyżej ustalonego wzorca. 

 Kukurydza ziarno - odmiany wczesne, średniowczesne i średniopóźne

Odmiany wczesne. Fragment tabeli Źródło: COBORU
Odmiany wczesne. Fragment tabeli Źródło: COBORU

Odmiany średniowczesne. Fragment tabeli Źródło: COBORU
Odmiany średniowczesne. Fragment tabeli Źródło: COBORU

Odmiany średniopóźne. Fragment tabeli Źródło: COBORU
Odmiany średniopóźne. Fragment tabeli Źródło: COBORU

 

Kukurydza na kiszonkę, odmiany wczesne,  średniowczesne i średniopóźne

Odmiany wczesne. Fragment tabeli Źródło: COBORU
Odmiany wczesne. Fragment tabeli Źródło: COBORU
Odmiany średniowczesne. Fragment tabeli Źródło: COBORU
Odmiany średniowczesne. Fragment tabeli Źródło: COBORU
Odmiany średniopóźne. Fragment tabeli Źródło: COBORU
Odmiany średniopóźne. Fragment tabeli Źródło: COBORU