PARTNERZY PORTALU
 • partner portalu farmer.pl
 • partner portalu farmer.pl

Odmiany na wczesny i późny siew

Zapytaliśmy firmy hodowlano-nasienne i dystrybucyjne, które odmiany ze swojej oferty polecają na siew poza terminem optymalnym. Oto ich typy.Za optymalny termin siewu pszenicy ozimej przyjmuje się czas od 15 września (na północnym wschodzie) do 16 października (na południowym zachodzie). Tak duża rozpiętość czasowa jest spowodowana przede wszystkim różnicami klimatycznymi w poszczególnych regionach kraju. Jednak wielu rolników z różnych względów przesuwa ten czas – zwykle opóźnia, rzadziej przyspiesza. O tym, na co wówczas należy zwrócić uwagę, pisaliśmy we wcześniejszym artykule. Teraz skupimy się na cechach odmian, które preferowane są do tych niestandardowych terminów wysiewu.

Siane wcześniej, czyli jeszcze w terminach wrześniowych, powinny po pierwsze cechować się wolniejszym tempem rozwoju, tak aby ograniczyć ryzyko nadmiernego krzewienia roślin i tym samym zmniejszyć podatność ich na czynniki chorobotwórcze, których nie brakuje ze względu na coraz częściej występujące ciepłe i długie jesienie.

Po drugie, powinny odznaczać się wysoką zdrowotnością ze względu na możliwą wyższą presję chorób i po trzecie – wyższą tolerancją na warunki suszowe, dzięki silnie rozbudowanemu systemowi korzeniowemu. Po czwarte, nie można zapomnieć o obniżeniu normy wysiewu, tak aby nie dopuścić do wybujałości roślin i problemów z przezimowaniem. Należy w tym wypadku kierować się wskazaniami hodowców. W zależności od odmiany ilość wysiewu przy siewie do 20 września przeważnie wynosi od 220 do 300 szt./m2.

Co z terminem siewu opóźnionego, który jest częściej u nas praktykowany? Na przykład w 2020 r. pszenicę wysiewano często pod koniec listopada, a nawet na początku grudnia. W tym wypadku również liczy się ilość wysiewu, ale należy ją zwiększyć – jeśli decydujemy się na bardzo późne siewy, powinna być ona wyższa od optymalnej nawet o 50 proc. Zwykle wynosi ona od 350 do 420 szt. nasion na m2 (w zależności od odmiany). Nie bez znaczenia jest też szybkie i równomierne tempo rozwoju początkowego odmiany, jak również fakt, aby szybko „startowała” wiosną. Ważny jest też system korzeniowy, który pozwala uniknąć problemów z przezimowaniem, a także wysoki stopień zimotrwałości odmiany.                 ▪

 

Prezentujemy odmiany pszenicy polecane przez firmy zarówno na wczesny, jak i późny siew.

W nawiasie informacje o tym, czy odmiana została wpisana do Krajowego Rejestru (KR) czy pochodzi ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA).

Podajemy również dane dotyczące grupy technologicznej: E – elitarna, A – jakościowa chlebowa, B – chlebowa, C – pastewna lub inna, K – ciasteczkowa.

Agrii Polska

Wczesny:

Ambicja (KR 2020 – grupa A) – odmiana o wysokim potencjale plonowania i parametrach jakościowych. Przystosowana do naszych warunków glebowo-klimatycznych. Rośliny raczej niższe, o bardzo dobrej odporności na wyleganie.

Sacramento (CCA – grupa A) – odmiana oścista, która charakteryzuje się wysokim potencjałem plonowania. Dobrą odporność wykazuje w przypadku rdzy żółtej i rdzy brunatnej, septoriozy liści i plew oraz fuzarioz.

Późny:

LG Keramik (KR 2019 – grupa A) – wysoki potencjał plonotwórczy i zimotrwałość. Rozwija się dynamicznie, zarówno jesienią, kiedy bardzo dobrze się krzewi, jak i wiosną, kiedy startuje również wcześnie. Dobrze znosi okresowe deficyty wody w okresie wegetacji.

Kilimanjaro (KR 2014 – grupa A) – posiada wysokie parametry wypiekowe – szczególnie liczbę opadania i wysoką odporność na większość patogenów chorobotwórczych. Ziarno w kłosach nie ma skłonności do porastania.

Agrolok

Wczesny:

Poezja (CCA – grupa A) – odmiana o wysokiej zimotrwałości. Rośliny charakteryzują się wysoką odpornością na porażenie chorobami zbożowymi. Odporna na fuzariozę i choroby podstawy źdźbła.

Późny:

RGT Bilanz (KR 2017 – grupa B) – odmiana wysokoplenna. Cechuje się dobrą zimotrwałością i odpornością ziarna na porastanie. Z uwagi na wysoką zdrowotność – zwłaszcza odporność na choroby podstawy źdźbła (VPM) – nadaje się do uprawy w monokulturze.

Danko Hodowla Roślin

Wczesny:

Asory (CCA – grupa E/A) – plenna odmiana, która sprawdza się w intensywnych oraz średnio intensywnych technologiach uprawy w szerokim zakresie jakości gleb. Wykazuje dobre parametry jakościowe ziarna.

Hondia (KR 2014 – grupa E/A) – wysokoplenna odmiana o dobrych parametrach jakościowych ziarna. Ziarno jest grube, o dobrym wyrównaniu i obniżonej zawartości pośladu. Charakteryzuje się wysoką zdrowotnością i zimotrwałością (5,5). 

Późny:

Kariatyda (KR 2020 – grupa A) – charakteryzuje się wysokim poziomem plonowania. Jest odmianą wczesną, co szczególnie ważne w uprawie na glebach słabszych oraz w latach suchych. Wykazuje wysoką zimotrwałość (5,0).

Bataja (KR 2019 – grupa B) – charakteryzuje się wysokim poziomem plonowania oraz niskimi wymaganiami glebowymi. Odmiana o dobrej odporności na choroby, szczególnie na: pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą oraz DTR.

HR Smolice – Grupa IHAR

Wczesny:

Symetria (KR 2020 – grupa B) – odmiana o wysokim potencjale plonowania i zdrowotności. Odporna na porastanie i podwyższoną tolerancję na niskie pH. Cechuje się dobrą zdolnością regeneracyjną po zimie. Nadaje się do uprawy w monokulturze.

Późny:

Belissa (KR 2014 – grupa B) – odmiana uniwersalna w uprawie, na gleby dobre i słabsze, o grubym ziarnie. Ma dobre parametry jakościowe ziarna. Odznacza się wysoką odpornością na: pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą oraz DTR.

HR Strzelce – Grupa IHAR

Wczesny:

Opoka (KR 2019 – grupa A) – dobrze plonuje w każdym rejonie kraju. Odznacza się wysoką zawartością białka. Ma grube, dobrze wyrównane ziarno. Ma podwyższoną odporność na suszę. Norma wysiewu na wczesny siew: 225-300 szt./m².

Plejada (KR 2018 – grupa B) – wysoka plenność w latach o różnym przebiegu pogody. Dobrze toleruje uprawę w monokulturze. Odporna na wyleganie i porastanie. Dobre parametry jakościowe.

Późny:

Euforia (KR 2018 – grupa A) – odmiana wysoko plonująca. Zimotrwała (6,0). Odporna na choroby grzybowe, zwłaszcza na choroby podstawy źdźbła. Wysoka odporność na wyleganie i tolerancja na obniżone pH gleby. Odporna na porastanie.

Venecja (KR 2019 – grupa B) – wysoko plonuje w każdym rejonie kraju. Odmiana odporna na choroby i wyleganie. Tworzy grube i dorodne ziarno, które cechuje się wysoką zawartością białka. Dobra zimotrwałość.

IGP Polska

Wczesny:

Argument (KR 2020 – grupa B) – wysokoplenna odmiana przydatna do uprawy w monokulturach zbożowych. Wykształca silny system korzeniowy, tym samym dobrze radzi sobie w warunkach suszy. Wysoka liczba opadania i masa tysiąca ziaren.

Foxx (CCA – grupa A) – odmiana oścista o wysokiej jakości ziarna. Cechuje się dobrą odpornością na porażenie przez choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego i septoriozę liści oraz na septoriozę plew, a także fuzariozę kłosów. Odporna na wyleganie.

Późny:

Apostel (KR 2018 – grupa A) – odmiana o wysokim potencjale plonowania. Dobrze radzi sobie w warunkach stresowych jak susza. Cechuje się wysoką odpornością, zwłaszcza na mączniaka, rdzę żółtą i rdzę brunatną. Osiąga wysokie parametry jakościowe ziarna.

Moschus (KR 2019 – grupa A) – odmiana o wysokich parametrach jakościowych, zawartości białka, liczbie opadania i zawartości glutenu. Odporna na choroby, zwłaszcza mączniaka, septoriozę czy fuzariozę kłosów.

Lidea Seeds

Wczesny:

Montecristo CS (CCA – grupa A) – odmiana oścista, która po zimie szybko wznawia wegetację. Bardzo wcześnie nalewa ziarniaki, które w momencie nadejścia letnich suszy i upałów są już dobrze wykształcone. Uniwersalna pod względem stanowiska, zarówno na gleby dobre, jak i mozaikowe.

Późny:

Kiathos CS (CCA – grupa K) – wysokowydajna odmiana o wysokiej odporności na choroby. Odmiana o długiej słomie, dlatego poleca się zastosować regulator wzrostu, aby uniknąć wylegania. Nadaje się do siewu po kukurydzy.

Limagrain

Wczesny:

Avenue (CCA – grupa B) – odznacza się wczesnością, bo dojrzewa równocześnie z jęczmieniem ozimym. Dobre parametry skupowe, w tym wysoki poziom białka i gęstość usypowa ziarna. Nadaje się do wszystkich rejonów uprawy, także na słabsze stanowiska.

LG Jutta (KR 2016 – grupa B) – odmiana o wysokiej zimotrwałości (5,5). Cechuje się dużą odpornością na septoriozy liści, choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i żółtą. Duża liczba opadania i wskaźnik sedymentacyjny SDS.

Późny:

Kepler (KR 2010 – grupa A) – odmiana o wysokim potencjale plonowania i odporności całych roślin, szczególnie na choroby podstawy źdźbła – gen Pch 2. Odznacza się dobrze wykształconym ziarnem, o wysokiej zawartości białka i liczbie opadania. Wysoka odporność na wyleganie.

LG Keramik (KR 2019 – grupa B) – cechuje się wysoką zimotrwałością, o dużej odporności na rdzę brunatną, a także dość dużej odporności na choroby podstawy źdźbła i mączniaka prawdziwego. Odznacza się odpornością na wyleganie i na osypywanie ziarna.

Procam Polska

Wczesny:

Argument (KR 2020 – grupa B) – odmiana buduje wysoki plon ziarna. Odporna na choroby podstawy źdźbła, na fuzariozę i DTR. Silny system korzeniowy zabezpiecza rozwój roślin w warunkach suszy.

Findus (CCA – grupa A) – odmiana zimotrwała. Cechuje się niską podatnością na rdzę żółtą. Radzi sobie zarówno podczas stresu wodnego, jak i temperaturowego. Można go uprawiać na średnich glebach, zarówno w regionach suchych, jak i wilgotnych.

Późny:

Activus (CCA – grupa A) – wykazuje odporność na fuzarium oraz wysoki poziom konkurencyjności w porównaniu z chwastami ze względu na wysoki stopień krzewienia. Cechuje się wysoką tolerancją na okresowe niedobory wody.

Fakir (KR 2013 – grupa B) – odmiana o wysokiej zimotrwałości i potencjale plonowania. Odznacza się wczesnym terminem kłoszenia i wysokim MTZ. Wysoka zdrowotność i jakość zbieranego ziarna. Nie ma większych wymagań co do stanowiska.

Ragt Nasiona

Wczesny:

RGT Kilimanjaro (KR 2014 – grupa A) – to odmiana o wysokim i stabilnym plonie. Radzi sobie przy uprawie na słabszych stanowiskach. Osiąga wysokie parametry jakościowe ziarna, szczególnie liczbę opadania. Charakterystyczne jest dość grube i wyrównane ziarno o wysokiej gęstości.

RGT Bilanz (KR 2017 – grupa B) – to odmiana o wysokim potencjale plonu oraz dobrej zimotrwałości. Dobre rezultaty uzyskuje zarówno na mocniejszych, jak i słabszych stanowiskach. Ma wzmocnioną odporność na łamliwość podstawy źdźbła (VPM).

Późny:

RGT Metronom (KR 2017 – grupa A) – sprawdza się na średnich oraz słabszych stanowiskach, ale również w czasie suszy. Wykazuje dużą tolerancję na niższe pH gleby. Charakteryzuje się wysoką zdrowotnością i jakością ziarna.

RGT Linus (KR 2011 – grupa A) – odmiana o wysokim i stabilnym plonie, przy zachowaniu wysokich parametrów jakościowych ziarna, a także odporności na choroby – zwłaszcza na łamliwość podstawy źdźbła (odporność VPM).

Saaten Union Polska

Wczesny:

Askaban (CCA – grupa A) – odmiana o wysokim potencjale plonowania i odporności na choroby, ale też na porastanie i osypywanie się ziarna. Zimotrwałość (4,5). Dobry wigor jesienny i wiosenny. Wysoki MTZ.

Architekt (CCA – grupa E/A) – odmiana o średnio późnej dojrzałości, o wysokiej odporności na choroby, zwłaszcza fuzariozę kłosów. Ma gen pch1 – podwyższonej odporności na choroby podstawy źdźbła oraz wyleganie. Wytwarza ziarno o wysokiej masie tysiąca ziaren i zawartości białka.

Późny:

Admont (KR 2019 – grupa B) – odmiana dobrze plonująca nawet na słabszych stanowiskach. Odznacza się wysoką zimotrwałością i odpornością na wyleganie. Odporna na pleśń śniegową.

Saatbau Polska

Wczesny:

Chevignon (CCA – grupa B) – wysokoplenna odmiana, przeznaczona dla gospodarstw nastawionych na intensywną produkcję. Charakteryzuje się dobrym profilem odpornościowym na najważniejsze choroby. Wykształca szerokie, intensywnie zielone liście o dużej powierzchni asymilacyjnej.

Późny:

Apexus (CCA – grupa E) – odmiana oścista, która odznacza się wysoką zimotrwałością (5,5), a także tolerancją na okresowe niedobory wody. Ma sztywne źdźbła, co chroni przed wyleganiem. Dobra zdrowotność liści. Bardzo dobrze się krzewi.

Syngenta Polska

Wczesny:

SY Yukon (KR 2019 – grupa A/B) – odmiana o wysokim potencjale plonowania. Charakteryzuje się wysoką zimotrwałością (5,0) i zdrowotnością roślin o dużej odporności na wyleganie i dość niskich roślinach. Ziarno o dobrych parametrach jakościowych.

SY Landrich (CCA – grupa A) – odmiana o wysokiej zimotrwałości (5,0) i zdrowotności, o dobrych parametrach jakościowych ziarna. Ma silny wigor początkowy i krzewistość. Odporna na rdze i mączniaka prawdziwego zbóż i traw​.

Późny:

Delawar (KR 2015 – grupa A) – odmiana o dużym potencjale plonowania. Wykazuje odporność na choroby liści, mając jednocześnie krótki pokrój słomy i dużą odporność na wyleganie. Rekomendowana do uprawy na różnych stanowiskach.

 Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (14)

 • Mariusz 2021-09-07 18:24:38
  Na opóźniony siew tylko Bilanz. Zarąbiście się krzewi, zdrowa ciemnozielona roślina z szerokim liściem flagowym. Dobrze znosi monokulturę. Plon 9-11 ton w zależności od sezonu. Od trzech lat mnie nie zawiodła.
 • Joanna 2021-09-06 07:38:46
  pod Agrolokiem Bilanz polecana na późny siew. pod RAGTem na wczesny siew. chyba jakiś błąd się wkradł...? a faktycznie Bilanz bardziej na późny.
  • Mariusz 2021-09-07 18:18:00
   Zgadzam się. Nie sprawdzałem we wczesnym siewie, ale w opóźnionym sprawdza się super- bardzo dobrze się krzewi. W ogóle dobra i zdrowa odmiana.
 • PIOTR 2021-09-05 01:54:18
  A ja wam powiem ze u mnie z posród kilku odmian najlepiej yszla odmiana Galerist, ponad 9 ton (świętokrzyskie)
 • Bartek 2021-09-04 13:54:56
  W swoim gosp. Polecam te 4 odmiany: Euforia, Findus, LG Keramik, KWS Ozon wszystkie plonował w granicach 9t/ha i były siane dość późno bo przedplonami były buraki cukrowe oraz kukurydza na ziarno. Parametrów nie nam bo wszystkie magazynowane ale były dość zdrowe i odporne no choroby grzybowe z małym wyjątkiem odmiany Findus było robione T3 w niej.
  • Marek 2021-09-04 21:51:51
   U mnie dała 11 ton z ha. Ale nie powiem jaka odmiana.
   • Kutnowiak 2021-09-05 00:46:06
    Stawiam, że Findus.
 • Mariusz 2021-09-04 10:19:44
  Potwierdzam wysoką zdrowotność Euforii. W Agroloku Bilanz na późne siewy a rekomendacja przez hodowcę na wczesne siewy...... ciekawe
  • Karol 2021-09-07 18:27:21
   Akurat Bilanz poradzi sobie w jednym i drugim przypadku. Dobra odmiana z solidnej genetyki.
ZOBACZ WSZYSTKIE KOMENTARZE

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.234.211.61
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

KONTAKT24

Widziałeś, słyszałeś coś ważnego? Byłeś świadkiem niecodziennego wydarzenia? Napisz do nas! Opublikujemy, zainterweniujemy, pokażemy całemu światu. Jesteśmy dla Was 24 h na dobę, 7 dni w tygodniu.

DODAJ PLIKI

Kliknij lub przeciągnij pliki z dysku i upuść. Max. rozmiar pliku 4 MB.

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.