Za optymalny termin siewu pszenicy ozimej przyjmuje się czas od 15 września (na północnym wschodzie) do 16 października (na południowym zachodzie). Tak duża rozpiętość czasowa jest spowodowana przede wszystkim różnicami klimatycznymi w poszczególnych regionach kraju. Jednak wielu rolników z różnych względów przesuwa ten czas – zwykle opóźnia, rzadziej przyspiesza. O tym, na co wówczas należy zwrócić uwagę, pisaliśmy we wcześniejszym artykule. Teraz skupimy się na cechach odmian, które preferowane są do tych niestandardowych terminów wysiewu.

Siane wcześniej, czyli jeszcze w terminach wrześniowych, powinny po pierwsze cechować się wolniejszym tempem rozwoju, tak aby ograniczyć ryzyko nadmiernego krzewienia roślin i tym samym zmniejszyć podatność ich na czynniki chorobotwórcze, których nie brakuje ze względu na coraz częściej występujące ciepłe i długie jesienie.

Po drugie, powinny odznaczać się wysoką zdrowotnością ze względu na możliwą wyższą presję chorób i po trzecie – wyższą tolerancją na warunki suszowe, dzięki silnie rozbudowanemu systemowi korzeniowemu. Po czwarte, nie można zapomnieć o obniżeniu normy wysiewu, tak aby nie dopuścić do wybujałości roślin i problemów z przezimowaniem. Należy w tym wypadku kierować się wskazaniami hodowców. W zależności od odmiany ilość wysiewu przy siewie do 20 września przeważnie wynosi od 220 do 300 szt./m2.

Co z terminem siewu opóźnionego, który jest częściej u nas praktykowany? Na przykład w 2020 r. pszenicę wysiewano często pod koniec listopada, a nawet na początku grudnia. W tym wypadku również liczy się ilość wysiewu, ale należy ją zwiększyć – jeśli decydujemy się na bardzo późne siewy, powinna być ona wyższa od optymalnej nawet o 50 proc. Zwykle wynosi ona od 350 do 420 szt. nasion na m2 (w zależności od odmiany). Nie bez znaczenia jest też szybkie i równomierne tempo rozwoju początkowego odmiany, jak również fakt, aby szybko „startowała” wiosną. Ważny jest też system korzeniowy, który pozwala uniknąć problemów z przezimowaniem, a także wysoki stopień zimotrwałości odmiany.                 ▪

 

Prezentujemy odmiany pszenicy polecane przez firmy zarówno na wczesny, jak i późny siew.

W nawiasie informacje o tym, czy odmiana została wpisana do Krajowego Rejestru (KR) czy pochodzi ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych (CCA).

Podajemy również dane dotyczące grupy technologicznej: E – elitarna, A – jakościowa chlebowa, B – chlebowa, C – pastewna lub inna, K – ciasteczkowa.

Agrii Polska

Wczesny:

Ambicja (KR 2020 – grupa A) – odmiana o wysokim potencjale plonowania i parametrach jakościowych. Przystosowana do naszych warunków glebowo-klimatycznych. Rośliny raczej niższe, o bardzo dobrej odporności na wyleganie.

Sacramento (CCA – grupa A) – odmiana oścista, która charakteryzuje się wysokim potencjałem plonowania. Dobrą odporność wykazuje w przypadku rdzy żółtej i rdzy brunatnej, septoriozy liści i plew oraz fuzarioz.

Późny:

LG Keramik (KR 2019 – grupa A) – wysoki potencjał plonotwórczy i zimotrwałość. Rozwija się dynamicznie, zarówno jesienią, kiedy bardzo dobrze się krzewi, jak i wiosną, kiedy startuje również wcześnie. Dobrze znosi okresowe deficyty wody w okresie wegetacji.

Kilimanjaro (KR 2014 – grupa A) – posiada wysokie parametry wypiekowe – szczególnie liczbę opadania i wysoką odporność na większość patogenów chorobotwórczych. Ziarno w kłosach nie ma skłonności do porastania.

Agrolok

Wczesny:

Poezja (CCA – grupa A) – odmiana o wysokiej zimotrwałości. Rośliny charakteryzują się wysoką odpornością na porażenie chorobami zbożowymi. Odporna na fuzariozę i choroby podstawy źdźbła.

Późny:

RGT Bilanz (KR 2017 – grupa B) – odmiana wysokoplenna. Cechuje się dobrą zimotrwałością i odpornością ziarna na porastanie. Z uwagi na wysoką zdrowotność – zwłaszcza odporność na choroby podstawy źdźbła (VPM) – nadaje się do uprawy w monokulturze.

Danko Hodowla Roślin

Wczesny:

Asory (CCA – grupa E/A) – plenna odmiana, która sprawdza się w intensywnych oraz średnio intensywnych technologiach uprawy w szerokim zakresie jakości gleb. Wykazuje dobre parametry jakościowe ziarna.

Hondia (KR 2014 – grupa E/A) – wysokoplenna odmiana o dobrych parametrach jakościowych ziarna. Ziarno jest grube, o dobrym wyrównaniu i obniżonej zawartości pośladu. Charakteryzuje się wysoką zdrowotnością i zimotrwałością (5,5). 

Późny:

Kariatyda (KR 2020 – grupa A) – charakteryzuje się wysokim poziomem plonowania. Jest odmianą wczesną, co szczególnie ważne w uprawie na glebach słabszych oraz w latach suchych. Wykazuje wysoką zimotrwałość (5,0).

Bataja (KR 2019 – grupa B) – charakteryzuje się wysokim poziomem plonowania oraz niskimi wymaganiami glebowymi. Odmiana o dobrej odporności na choroby, szczególnie na: pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą oraz DTR.

HR Smolice – Grupa IHAR

Wczesny:

Symetria (KR 2020 – grupa B) – odmiana o wysokim potencjale plonowania i zdrowotności. Odporna na porastanie i podwyższoną tolerancję na niskie pH. Cechuje się dobrą zdolnością regeneracyjną po zimie. Nadaje się do uprawy w monokulturze.

Późny:

Belissa (KR 2014 – grupa B) – odmiana uniwersalna w uprawie, na gleby dobre i słabsze, o grubym ziarnie. Ma dobre parametry jakościowe ziarna. Odznacza się wysoką odpornością na: pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą oraz DTR.

HR Strzelce – Grupa IHAR

Wczesny:

Opoka (KR 2019 – grupa A) – dobrze plonuje w każdym rejonie kraju. Odznacza się wysoką zawartością białka. Ma grube, dobrze wyrównane ziarno. Ma podwyższoną odporność na suszę. Norma wysiewu na wczesny siew: 225-300 szt./m².

Plejada (KR 2018 – grupa B) – wysoka plenność w latach o różnym przebiegu pogody. Dobrze toleruje uprawę w monokulturze. Odporna na wyleganie i porastanie. Dobre parametry jakościowe.

Późny:

Euforia (KR 2018 – grupa A) – odmiana wysoko plonująca. Zimotrwała (6,0). Odporna na choroby grzybowe, zwłaszcza na choroby podstawy źdźbła. Wysoka odporność na wyleganie i tolerancja na obniżone pH gleby. Odporna na porastanie.

Venecja (KR 2019 – grupa B) – wysoko plonuje w każdym rejonie kraju. Odmiana odporna na choroby i wyleganie. Tworzy grube i dorodne ziarno, które cechuje się wysoką zawartością białka. Dobra zimotrwałość.

IGP Polska

Wczesny:

Argument (KR 2020 – grupa B) – wysokoplenna odmiana przydatna do uprawy w monokulturach zbożowych. Wykształca silny system korzeniowy, tym samym dobrze radzi sobie w warunkach suszy. Wysoka liczba opadania i masa tysiąca ziaren.

Foxx (CCA – grupa A) – odmiana oścista o wysokiej jakości ziarna. Cechuje się dobrą odpornością na porażenie przez choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego i septoriozę liści oraz na septoriozę plew, a także fuzariozę kłosów. Odporna na wyleganie.

Późny:

Apostel (KR 2018 – grupa A) – odmiana o wysokim potencjale plonowania. Dobrze radzi sobie w warunkach stresowych jak susza. Cechuje się wysoką odpornością, zwłaszcza na mączniaka, rdzę żółtą i rdzę brunatną. Osiąga wysokie parametry jakościowe ziarna.

Moschus (KR 2019 – grupa A) – odmiana o wysokich parametrach jakościowych, zawartości białka, liczbie opadania i zawartości glutenu. Odporna na choroby, zwłaszcza mączniaka, septoriozę czy fuzariozę kłosów.

Lidea Seeds

Wczesny:

Montecristo CS (CCA – grupa A) – odmiana oścista, która po zimie szybko wznawia wegetację. Bardzo wcześnie nalewa ziarniaki, które w momencie nadejścia letnich suszy i upałów są już dobrze wykształcone. Uniwersalna pod względem stanowiska, zarówno na gleby dobre, jak i mozaikowe.

Późny:

Kiathos CS (CCA – grupa K) – wysokowydajna odmiana o wysokiej odporności na choroby. Odmiana o długiej słomie, dlatego poleca się zastosować regulator wzrostu, aby uniknąć wylegania. Nadaje się do siewu po kukurydzy.

Limagrain

Wczesny:

Avenue (CCA – grupa B) – odznacza się wczesnością, bo dojrzewa równocześnie z jęczmieniem ozimym. Dobre parametry skupowe, w tym wysoki poziom białka i gęstość usypowa ziarna. Nadaje się do wszystkich rejonów uprawy, także na słabsze stanowiska.

LG Jutta (KR 2016 – grupa B) – odmiana o wysokiej zimotrwałości (5,5). Cechuje się dużą odpornością na septoriozy liści, choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i żółtą. Duża liczba opadania i wskaźnik sedymentacyjny SDS.

Późny:

Kepler (KR 2010 – grupa A) – odmiana o wysokim potencjale plonowania i odporności całych roślin, szczególnie na choroby podstawy źdźbła – gen Pch 2. Odznacza się dobrze wykształconym ziarnem, o wysokiej zawartości białka i liczbie opadania. Wysoka odporność na wyleganie.

LG Keramik (KR 2019 – grupa B) – cechuje się wysoką zimotrwałością, o dużej odporności na rdzę brunatną, a także dość dużej odporności na choroby podstawy źdźbła i mączniaka prawdziwego. Odznacza się odpornością na wyleganie i na osypywanie ziarna.

Procam Polska

Wczesny:

Argument (KR 2020 – grupa B) – odmiana buduje wysoki plon ziarna. Odporna na choroby podstawy źdźbła, na fuzariozę i DTR. Silny system korzeniowy zabezpiecza rozwój roślin w warunkach suszy.

Findus (CCA – grupa A) – odmiana zimotrwała. Cechuje się niską podatnością na rdzę żółtą. Radzi sobie zarówno podczas stresu wodnego, jak i temperaturowego. Można go uprawiać na średnich glebach, zarówno w regionach suchych, jak i wilgotnych.

Późny:

Activus (CCA – grupa A) – wykazuje odporność na fuzarium oraz wysoki poziom konkurencyjności w porównaniu z chwastami ze względu na wysoki stopień krzewienia. Cechuje się wysoką tolerancją na okresowe niedobory wody.

Fakir (KR 2013 – grupa B) – odmiana o wysokiej zimotrwałości i potencjale plonowania. Odznacza się wczesnym terminem kłoszenia i wysokim MTZ. Wysoka zdrowotność i jakość zbieranego ziarna. Nie ma większych wymagań co do stanowiska.

Ragt Nasiona

Wczesny:

RGT Kilimanjaro (KR 2014 – grupa A) – to odmiana o wysokim i stabilnym plonie. Radzi sobie przy uprawie na słabszych stanowiskach. Osiąga wysokie parametry jakościowe ziarna, szczególnie liczbę opadania. Charakterystyczne jest dość grube i wyrównane ziarno o wysokiej gęstości.

RGT Bilanz (KR 2017 – grupa B) – to odmiana o wysokim potencjale plonu oraz dobrej zimotrwałości. Dobre rezultaty uzyskuje zarówno na mocniejszych, jak i słabszych stanowiskach. Ma wzmocnioną odporność na łamliwość podstawy źdźbła (VPM).

Późny:

RGT Metronom (KR 2017 – grupa A) – sprawdza się na średnich oraz słabszych stanowiskach, ale również w czasie suszy. Wykazuje dużą tolerancję na niższe pH gleby. Charakteryzuje się wysoką zdrowotnością i jakością ziarna.

RGT Linus (KR 2011 – grupa A) – odmiana o wysokim i stabilnym plonie, przy zachowaniu wysokich parametrów jakościowych ziarna, a także odporności na choroby – zwłaszcza na łamliwość podstawy źdźbła (odporność VPM).

Saaten Union Polska

Wczesny:

Askaban (CCA – grupa A) – odmiana o wysokim potencjale plonowania i odporności na choroby, ale też na porastanie i osypywanie się ziarna. Zimotrwałość (4,5). Dobry wigor jesienny i wiosenny. Wysoki MTZ.

Architekt (CCA – grupa E/A) – odmiana o średnio późnej dojrzałości, o wysokiej odporności na choroby, zwłaszcza fuzariozę kłosów. Ma gen pch1 – podwyższonej odporności na choroby podstawy źdźbła oraz wyleganie. Wytwarza ziarno o wysokiej masie tysiąca ziaren i zawartości białka.

Późny:

Admont (KR 2019 – grupa B) – odmiana dobrze plonująca nawet na słabszych stanowiskach. Odznacza się wysoką zimotrwałością i odpornością na wyleganie. Odporna na pleśń śniegową.

Saatbau Polska

Wczesny:

Chevignon (CCA – grupa B) – wysokoplenna odmiana, przeznaczona dla gospodarstw nastawionych na intensywną produkcję. Charakteryzuje się dobrym profilem odpornościowym na najważniejsze choroby. Wykształca szerokie, intensywnie zielone liście o dużej powierzchni asymilacyjnej.

Późny:

Apexus (CCA – grupa E) – odmiana oścista, która odznacza się wysoką zimotrwałością (5,5), a także tolerancją na okresowe niedobory wody. Ma sztywne źdźbła, co chroni przed wyleganiem. Dobra zdrowotność liści. Bardzo dobrze się krzewi.

Syngenta Polska

Wczesny:

SY Yukon (KR 2019 – grupa A/B) – odmiana o wysokim potencjale plonowania. Charakteryzuje się wysoką zimotrwałością (5,0) i zdrowotnością roślin o dużej odporności na wyleganie i dość niskich roślinach. Ziarno o dobrych parametrach jakościowych.

SY Landrich (CCA – grupa A) – odmiana o wysokiej zimotrwałości (5,0) i zdrowotności, o dobrych parametrach jakościowych ziarna. Ma silny wigor początkowy i krzewistość. Odporna na rdze i mączniaka prawdziwego zbóż i traw​.

Późny:

Delawar (KR 2015 – grupa A) – odmiana o dużym potencjale plonowania. Wykazuje odporność na choroby liści, mając jednocześnie krótki pokrój słomy i dużą odporność na wyleganie. Rekomendowana do uprawy na różnych stanowiskach.