W Krajowym Rejestrze Odmian figuruje 32 odmiany owsa populacyjnych w tym  27 nieplewionego i 5 nagoziarnistego. Odmiany krajowe stanowią 97 proc. Krajowe odmiany pochodzą z trzech hodowli: Hodowla Roślin Strzelce (14 odmian), Danko Hodowla Roślin (11 odmian) oraz Małopolskiej Hodowli Roślin (6 odmian). Jedyna odmiana zagraniczna to Scorpion i pochodzi z hodowli  Nordsaat Saatzucht GmbH Saatzucht Langenstein. Wszystkie odmiany nagoziarniste mają ziarno żółte. Natomiast u owsa oplewionego mogą wystąpić odmiany o barwie białej, żółtej jak również brązowej. W 2016 roku wpisano dwie nowe odmiany owsa oplewionego: Elegant i Romulus. 

Na podstawie doświadczeń PDO stworzono Listę Odmian Zalecanych w poszczególnych województwach:

·      dolnośląskie - Arab, Bingo, Haker, Komfort,

·      kujawsko- pomorskie- Bingo, Arden, Komfort,

·      lubuskie- Bingo, Arden, Komfort, Krezus,

·      łódzkie- Bingo, Nawigator,

·      małopolskie- Celer, Bingo, Zuch, Harnaś, Komfort,

·      mazowieckie- Bingo, Arden, Komfort,

·      opolskie-Breton,Bingo, Komfort, Harnaś,

·      podkarpackie- Krezus, Berdysz, Bingo, Arden, Haker, Harnaś, Komfort,

·      podlaskie- Krezus, Bingo, Haker, Komfort,

·      pomorskie- Bingo, Komfort, Krezus,

·      śląskie- Breton, Bingo, Scorpion, Arden, Celer, Komfort, Harnaś,

·      świętokrzyskie- Bingo, Breton, Krezus, Zuch, Harnaś, Komfort,

·      warmińsko-mazurskie- Krezus, Bingo, Haker, Komfort, Harnaś,

·      wielkopolskie- Bingo, Arden, Breton, Zuch,

·      zachodniopomorskie- Bingo, Komfort, Arden, Harnaś.

Odmiany owsa nagonasiennego polecane są w następujących województwach:

·         dolnośląskie- Siwek,

·         kujawsko pomorskie- Nagus,

·         małopolskie- Siwek, Nagus,

·         podkarpackie- Siwek,

·         podlaskie- Nagus, Siwek, Amant,

·         pomorskie- Nagus,

·         śląskie- Siwek, Amant,

·         świętokrzyskie- Maczo, Siwek,

·         warmińsko-mazurskie  i wielkopolskie- Amant.     

Forma nagoziarnista owsa charakteryzuje się wyższą wartością odżywczą- zawiera więcej białka i tłuszczu natomiast mniej włókna. Przez to może być stosowana w żywieniu trzody chlewnej i drobiu z uwagi na korzystny skład włókna w przeciwieństwie do owsa oplewionego, gdyż ma on dużą zawartość włókna surowego i znaczny udział frakcji węglowodanowych. Odmiany owsa nieoplewionego plonują na poziomie 23-25 proc. niższym w stosunku do odmian oplewionych. Wynika to ze słabszego gromadzenia asymilatów w ziarnie, mimo większej masy wegetatywnej i powierzchni liści.