PARTNER PORTALU
  • partner portalu farmer.pl

Odmiany pszenicy ozimej na LOZ

Autor:

Dodano:

Tagi:

Dobór właściwej odmiany ma istotne znaczenie dla efektów ekonomicznych osiąganych w każdym gospodarstwie rolnym. Listy Odmian Zalecanych są przydatnym narzędziem podczas decyzji o doborze odmiany. To jedna z najlepszych wskazówek, po które odmiany sięgać w danym regionie kraju.Po przejściu procesu rejestracji - 3-letnich doświadczeń, odmiany przechodzą kolejno standardowo dwa lata badań przydatności odmian do uprawy. Jest ona sprawdzana w danym województwie w doświadczeniach porównawczych prowadzonych w ramach Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego (PDOiR). Dopiero wówczas można spodziewać się ewentualnej rekomendacji odmian na Liście Odmian Zalecanych (LZO). Głównym kryterium zamieszczenia odmiany na LZO jest wysokość i stabilność plonowania odmiany w danym województwie. Analizie poddawane są także inne cechy, jak np. odporność na choroby, wyleganie, porastanie ziarna w kłosach czy też jego wartość technologiczna.

Celem tworzenia LZO jest wskazanie najlepszych dla danego regionu odmian spośród wpisanych do Krajowego Rejestru oraz Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych Unii Europejskiej (CCA). Na LOZ najlepsze odmiany mogą znaleźć się wcześniej - już po pierwszym roku badań, jako odmiany wstępnie rekomendowane. Pod ocenę berze się wówczas dwa, trzy lata doświadczeń rejestrowych. W roku 2017 na podstawie wyników PDOiR na LOZ wpisano trzy odmiany pszenicy ozimej ze wstępną rekomendacją do uprawy:

Delawar na terenie województw kujawsko-pomorskiego, łódzkiego i pomorskiego, Janosch na terenie województwa śląskiego,

Pokusa w województwie łódzkim.

Przedstawiamy charakterystykę odmian wpisanych na listę w tym oraz ubiegłym roku, zalecanych do uprawy na terenie województw w roku 2017, usystematyzowaną według przynależności do grup jakościowych.

Julius (CCA) - odmiana elitarna (grupa E). Zimotrwałość średnia. Dobra odporność na choroby, szczególnie na mączniaka prawdziwego, septoriozę liści, rdzę brunatną i DTR. Dobra odporność na wyleganie. Termin kłoszenia późny. Liczba opadania stabilna i bardzo duża. Odmiana tolerancyjna w stosunku do warunków glebowych. Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska.

Arkadia (KR 2011) - odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Zimotrwałość dość duża. Odporność na rdzę brunatną dość duża; na septoriozę plew, fuzariozę kłosów i choroby podstawy źdźbła średnia; na brunatną plamistość liści dość mała; na mączniaka prawdziwego i septoriozę liści mała. Rośliny dość wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża. Zawartość białka i ilość glutenu średnie. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Hodowca: DANKO Hodowla Roślin.

Delawar (KR 2015) - odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Zimotrwałość dość mała. Odporność na rdzę brunatną i septoriozę liści duża; na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, septoriozę plew i fuzariozę kłosów dość duża; na brunatną plamistość liści średnia. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała do bardzo małej, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie średnia. Zawartość białka dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość duża. Pełnomocnik hodowcy: Syngenta Polska.

Florus (KR 2014) - odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dość dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Zimotrwałość mała. Odporność na mączniaka prawdziwego dość duża; na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozy liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów średnia; na pleśń śniegową mała. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia wczesny do bardzo wczesnego. Masa 1000 ziaren mała do bardzo małej, wyrównanie ziarna bardzo słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS dość duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska.

Franz (KR 2014) - odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Zimotrwałość mała. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści i septoriozy liści dość duża; na pleśń śniegową, choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą i septoriozę plew średnia; na fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny średniej wysokości, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość duża. Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska.

Hondia (KR 2014) - odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość średnia do dość dużej. Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści, septoriozy plew średnia. Rośliny średniej wysokości, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Hodowca: DANKO Hodowla Roślin.

KWS Dakotana (KR 2014) - odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Zimotrwałość mała. Odporność na rdzę brunatną i septoriozy liści dość duża; na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę żółtą, brunatną plamistość liści, septoriozę plew i fuzariozę kłosów średnia; na pleśń śniegową dość mała. Rośliny niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren przeciętna, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania przeciętna. Zawartość białka dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska.

RGT Kilimanjaro (KR 2014) - odmiana jakościowa (grupa A). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Zimotrwałość dość mała. Odporność na rdzę brunatną, septoriozę plew i fuzariozę kłosów dość duża, na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, septoriozy liści i brunatną plamistość liści średnia. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie średnie. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Pełnomocnik hodowcy: RAGT Semences Polska.

Skagen (KR 2009) - odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Zimotrwałość średnia. Odporność na septoriozę liści i plew, na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, fuzariozę kłosów duża; na choroby podstawy źdźbła średnia. Rośliny dość niskie, o przeciętnej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania późny. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Zawartość białka duża, wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki średnia. Pełnomocnik hodowcy: Saaten Union Polska.

Toras (CCA) - odmiana jakościowa (grupa A). Plon wysoki. Zimotrwałość średnia. Odporność na fuzariozę kłosów średnia; na choroby liści i kłosów dobra. Odporność na wyleganie dobra. Liczba opadania i zawartość białka duże, ogólna wydajność mąki dobra. Pełnomocnik hodowcy: Syngenta Polska.

Tulecka (KR 2012) - odmiana jakościowa (grupa A). Plenność dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Zimotrwałość mała. Odporność na choroby podstawy źdźbła i septoriozę plew średnia; na mączniaka prawdziwego dość mała. Na rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozę liści i fuzariozę kłosów dość duża. Rośliny wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie średnie, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania i zawartość białka dość mała. Ilość glutenu średnia, wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość duża. Hodowca: Poznańska Hodowla Roślin.

Artist (KR 2013) - odmiana chlebowa (grupa B). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Zimotrwałość dość mała. Odporność na mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i septoriozę plew dość duża; na choroby podstawy źdźbła, brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów średnia; na septoriozę liści dość mała. Rośliny o średniej wysokości i odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość słabe, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie przeciętna, liczba opadania bardzo duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość duża. Pełnomocnik hodowcy: DSV Polska.

Belissa (KR 2014) - odmiana chlebowa (grupa B). Plenność średnia. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Zimotrwałość średnia. Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i brunatną plamistość liści, septoriozę liści średnia. Na rdzę żółtą, septoriozę plew i fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS dość duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Hodowca: HR Smolice.

Fakir (KR 2013) - odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dość dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Zimotrwałość prawie średnia. Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną, septoriozę plew i fuzariozę kłosów dość duża; na brunatną plamistość liści i septoriozy liści średnia. Rośliny o przeciętnej wysokości i odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania dość wczesny. Masa 1000 ziaren przeciętna, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość duża. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS bardzo duży. Wydajność ogólna mąki mała. Pełnomocnik hodowcy: Syngenta Polska.

Janosch (KR 2015) - odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Zimotrwałość mała. Odporność na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, septoriozę liści i plew dość duża. Na rdzę żółtą, brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów średnia; na pleśń śniegową i mączniaka prawdziwego mała. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia późny, dojrzewania dość późny. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia. Zawartość białka dość mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS dość duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska.

KWS Livius (KR 2013) - odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra do bardzo dobrej. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Zimotrwałość mała. Odporność na choroby podstawy źdźbła, rdzę brunatną, brunatną plamistość liści, septoriozy liści i septoriozę plew dość duża; na fuzariozę kłosów średnia; na mączniaka prawdziwego dość mała. Rośliny wysokie, o dość małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość późny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża do bardzo dużej, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość mała. Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska.

KWS Magic (KR 2012) - odmiana chlebowa (grupa B). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki powyżej średniej. Mrozoodporność mała. Odporność na rdzę brunatną duża do bardzo dużej; na septoriozę liści duża; na mączniaka prawdziwego, brunatną plamistość liści i fuzariozę kłosów dość duża; na choroby podstawy źdźbła i septoriozę plew średnia. Rośliny dość niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren mała do bardzo małej, wyrównanie i gęstość w stanie zsypnym średnie. Odporność na porastanie w kłosie dość duża, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża, ilość glutenu dość mała. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki mała. Tolerancja na zakwaszenie gleby średnia. Pełnomocnik hodowcy: KWS Lochow Polska.

KWS Ozon (KR 2010) - odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki średni. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Zimotrwałość dość mała. Odporność na mączniaka prawdziwego duża; na rdzę brunatną dość duża; na septoriozę liści, brunatną plamistość liści i choroby podstawy źdźbła średnia; na septoriozę plew i fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny niskie, o dość dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym przeciętna. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość mała, ilość glutenu mała do bardzo małej. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży do bardzo dużego. Wydajność ogólna mąki dość słaba. Przedstawiciel hodowcy: KWS Lochow Polska.

Pokusa (KR 2015) - odmiana chlebowa (grupa B). Plenność dość dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Zimotrwałość mała. Zdrowotność przeciętna. Rośliny dość wysokie o małej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia i dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość mała, wyrównanie ziarna dość dobre, gęstość w stanie zsypnym dość mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania dość duża. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS dość duży. Wydajność ogólna mąki dość mała. Hodowca: Hodowla Roślin Strzelce Grupa IHAR.

Rotax (KR 2014) - Odmiana chlebowa (grupa B). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki poniżej średniej. Tolerancja na zakwaszenie gleby przeciętna. Zimotrwałość średnia. Odporność na choroby podstawy źdźbła, mączniaka prawdziwego, rdzę brunatną i brunatną plamistość liści, septoriozę liści średnia. Na rdzę żółtą, septoriozę plew i fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny dość niskie, o dużej odporności na wyleganie. Termin kłoszenia dość wczesny, dojrzewania średni. Masa 1000 ziaren dość duża, wyrównanie dość dobre, gęstość w stanie zsypnym mała. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka dość duża. Wskaźnik sedymentacyjny SDS dość duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Pełnomocnik hodowcy: Saaten Union Polska

Tobak (KR 2014) - odmiana chlebowa (grupa B). Plenność bardzo dobra. Przyrost plonu na wysokim poziomie agrotechniki przeciętny. Tolerancja na zakwaszenie gleby dość duża. Zimotrwałość mała. Odporność na mączniaka prawdziwego, septoriozy liści i septoriozę plew dość duża; na choroby podstawy źdźbła, rdzę żółtą i brunatną plamistość liści średnia; na pleśń śniegową, rdzę brunatną i fuzariozę kłosów dość mała. Rośliny o przeciętnej wysokości i odporności na wyleganie. Termin kłoszenia średni. Masa 1000 ziaren i wyrównanie ziarna średnie, gęstość w stanie zsypnym średnia. Odporność na porastanie w kłosie średnia, liczba opadania duża do bardzo dużej. Zawartość białka średnia. Wskaźnik sedymentacyjny SDS duży. Wydajność ogólna mąki średnia. Pełnomocnik hodowcy: Saaten-Union Polska.

>>> Czytaj więcej: Zalecane odmiany pszenicy ozimej na 2017 r.Podobał się artykuł? Podziel się!
×

WSZYSTKIE KOMENTARZE (3)

  • Czytelnik 2017-09-05 01:22:58
    Rotax z HR Smolice? Artist z DSV? Proszę się nie ośmieszać... nawet w KR są tak podstawowe informacje.
  • Darko 2017-09-04 12:22:37
    Ja sieje Linus, Artist a teraz muszę lat bo pod lasem KWS Fenomen ale nie wiem co to za cudo.
  • grzegorz 2017-09-04 12:20:41
    Sialiście w tym roku pszenicę Ozimą KWS Emil jak plonowała, czy była podatna na choroby raz wyleganie.

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 54.236.58.220
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.