Okazało się, że plon wzorca w 2021 r. był niższy niż w roku poprzednim i to na dwóch poziomach agrotechniki. Konkretnie wynosił on dla poziomu a1 (przeciętnego poziomu agrotechniki) 89,1 dt/ha, kiedy w roku 2020: 93,1 dt/ha, a w 2019: 83,6 dt/ha.

Z kolei na poziomie a2 (wysoki poziom agrotechniki - zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami) 97,6 dt/ha, kiedy w roku 2020: 101,9 dt/ha, a w 2019: 91,7 dt/ha. Warto przy tym zaznaczyć, że wzorzec stanowiły w poszczególnych latach następujące odmiany: 2021 – RGT Kilimanjaro, Formacja, Artist, Symetria; 2020 – RGT Kilimanjaro, Formacja, Venecja, Artist; 2019 – Patras, RGT Kilimanjaro, Formacja, Artist. A procent przeanalizowanych doświadczeń z roku 2021 wyniósł 57 proc.

Jakie odmiany pszenicy plonowały najwyżej?

Zestawienie przygotowane przez COBORU zostało podzielone na grupy wartości technologicznej.

W grupie A – jakościowa odmiana chlebowa najwyżej plonowały: Attribut, Linus, Opoka, Euforia, Patras i RGT Kilimanjaro.

W grupie B – odmiana chlebowa: SU Tarroca, LG Keramik, KWS Donovan, SY Cellist, Arevus, Circus, Knut, Revolver, RGT Ritter, SY Orofino.

W grupie C – odmiana pastewna lub inna: Tonnage, Freja, Godnik.

Podano też stopień zimotrwałości odmian. Najwyższe mają takie pozycje jak: Ostroga, Euforia, Hondia, Lokata, Medalistka, LG Jutta, Jantarka, Findus, Impresja, Natula, Skagen, Plejada, Belissa, Rotax, SY Yukon, Tytanika.

Poniżej dokładne dane za COBORU: