Żyto z reguły radzi sobie bardzo dobrze z warunkami pogodowymi w naszym kraju. Znosi zimę i to nawet tą z 2012 r., kiedy to wiele plantacji innych gatunków roślin ozimych wypadło. W niektórych regionach wczesną wiosną tylko pola żyta były wówczas zielone.


Szkoda że nie idzie za tym dobra cena ziarna, która zwłaszcza w tym roku jest bardzo niska. Do niedawna nie przekraczała ona 400 zł/t. Teraz trochę wzrosła do średnio 440 zł/t.
Zbliżają się siewy i mimo wszystko lepiej jest wybrać dobre odmiany, tym bardziej że kwalifikowany materiał siewny zbóż ma być w tym roku tańszy - średnio o 30 proc. w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Na podstawie Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego i Rolniczego COBORU przygotowało zalecane odmiany w poszczególnych regionach kraju. Poniżej przedstawiamy LOZ w 2013 r.:

dolnośląskie: Dańkowskie Diament, Palazzo, Brasetto, Gonello

kujawsko-pomorskie: Dańkowskie Diament, Palazzo, Brasetto, Stanko

lubelskie: Dańkowskie Diament, Palazzo, Brasetto, Stanko, Gonello, SU Skaltio

lubuskie: Dańkowskie Diament, Palazzo, Brasetto, Stanko, Domir, SU Skaltio, Minello, Daran, Bosmo

łódzkie: Dańkowskie Diament, Palazzo, Brasetto, Stanko, Domir, Minello, Visello, Dańkowskie Amber, SU Drive

mazowieckie: Dańkowskie Diament, Palazzo, Brasetto, Stanko, SU Skaltio, Minello

opolskie: Dańkowskie Diament, Palazzo, Brasetto, Domir, Gonello, SU Skaltio, Visello

podkarpackie: Dańkowskie Diament, Brasetto, Stanko, Visello, Bosmo, Dańkowskie Złote

podlaskie: Dańkowskie Diament, Palazzo, Stanko, Domir, Gonello, Dańkowskie Amber

pomorskie: Dańkowskie Diament, Palazzo, Brasetto, Stanko, Domir, Daran, Armand

śląskie: Dańkowskie Diament, Palazzo, Brasetto, Stanko, Gonello, SU Drive, Horyzo

świętokrzyskie: Dańkowskie Diament, Palazzo, Brasetto, Stanko, Domir, SU Skaltio, Dańkowskie Amber, Daran, Armand, Herakles

warmińsko-mazurskie: Dańkowskie Diament, Palazzo, Brasetto, Stanko, Domir, SU Skaltio, Visello, Daran

wielkopolskie: Palazzo, Brasetto, Stanko, Gonello, SU Skaltio, Minello

zachodniopomorskie: Dańkowskie Diament, Palazzo, Domir, Gonello, Minello, Visello.