Dlaczego ten gatunek jest preferowany?

Bo jęczmień dopuszcza opóźniony siew nawet na ostatnie dni kwietnia. Należy również zwrócić uwagę, że na zachodnich obszarach kraju, optymalny termin wysiewu pszenicy jarej, owsa oraz pszenżyta już minął.

Naukowiec w związku z opóźnioną wiosną w przypadku dalszych trudności z siewem zbóż jarych, zaleca obsianie pól kukurydzą.

- Rolnikom, którzy nie wysiali zbóż jarych z powodu trudności z rozpoczęciem prac polowych, aby uniknąć spodziewanych obniżek plonu, zaleca się zwiększenie dawki wysiewu ziarna o 10 proc. Większy wysiew spowoduje, że łan będzie bardziej gęsty. Zrekompensuje się zatem w ten sposób mniejsze krzewienie roślin - dodaje prof. Doroszewski.