Zbiory pszenicy wzrosną o 10 proc. do 27,5 mln ton, jęczmienia o 2 proc. do 8 mln ton, a kukurydzy o 19 proc. do 35,7 mln ton.

Optymistyczne prognozy opierają się na dość dobrej pogodzie w okresie zimowym, sprzyjających warunkach wiosennych sadzonek oraz trendach cenowych w sezonie 2020/2021, co zapewnia duże zainteresowanie produkcją najważniejszych roślin uprawnych.

Biorąc pod uwagę obecną krajową konsumpcję, ukraiński potencjał eksportowy zbóż może sięgnąć 54,2 mln ton, o 19 proc. więcej w porównaniu z poprzednim sezonem (45,5 mln ton) i tylko o 1 proc. mniej niż w sezonie 2019/2020 (54,9 mln ton). W szczególności eksport pszenicy może wynieść 19,8 mln ton (+ 13 proc.), jęczmienia - 4,3 mln ton (+ 1 proc.), kukurydzy - 29,5 mln ton (+ 27 proc.).

Pomimo optymistycznych prognoz ryzyko związane z produkcją i handlem pozostaje wysokie. Susza, która stała się typowa dla Ukrainy, może negatywnie wpływać zarówno na rośliny w końcowej fazie wegetacji, jak i na rośliny w okresie formowania.

Jeśli chodzi o handel, główne problemy dla Ukrainy stanowią konkurencji na kluczowych rynkach oraz ryzyko związane z regulacjami pozataryfowymi. Co więcej, w obecnym sezonie zbiory na poziomie około 74 mln ton mogą przynieść nowe wyzwania dla ukraińskiej logistyki.