Podczas konferencji „Hodowla uprawa i wykorzystanie pszenicy orkisz w warunkach zmian klimatu" naukowcy dyskutowali o roli tej pszenicy. Stwierdzili, że warto rozszerzyć badania nad orkiszem w kierunku produkcji integrowanej i w uprawach średnio intensywnych.

Doszli do wniosku, że należy poszukiwać innych asortymentów wykorzystania pszenicy orkisz poza wyrobem mąki i wypiekiem chleba. Jedną z nich jest produkcja wafli.

Naukowcy zwrócili podczas konferencji uwagę, że najwięcej badań nad tą rośliną dotyczy odmian zagranicznych. Dlatego bardzo istotne jest wzmożenie prac hodowlanych i wykreowanie polskich odmian.