Trzon oferty odmianowej - pszenica ozima

Jak zaznaczyli na spotkaniu z firmą Osadkowski jej eksperci, portfolio odmian zbóż jest bardzo szerokie, z całej oferty wybrano jednak kilka topowych, które mają dać plantatorom przewagę w staraniach o wysokie plony.

Wśród odmian pszenicy ozimej, szczególnie polecanych przez firmę Osadkowski na nowy sezon wymienić można odmiany: Impresja, RGT Depot, Apostel, Orofino. Jak mówił Robert Jakielaszek, Impresja (klasa A) jest odmianą bardzo dobrze dostosowaną do polskich warunków glebowo-klimatycznych i wyróżniającą się wysoką zimotrwałością. Dzięki wysokiej tolerancji na choroby ma nadawać się również do uprawy w monokulturze i po kukurydzy.

- Nie jest to odmiana do "bicia rekordów", ale bardzo stabilna w plonie nawet w trudnych latach - podsumował odmianę Impresja Robert Jakielaszek z firmy Osadkowski.

Kolejną z polecanych odmian pszenicy ozimej jest RGT Depot (klasa A). To odmiana w typie "pojedynczego kłosa", co oznacza, że tworzy mniej źdźbeł kłosonośnych, lecz dobrze wykształconych, o wysokiej MTZ. Robert Jakielaszek zwrócił uwagę, że dzięki rzadszemu łanowi RGT Depot lepiej wykorzystuje dostępne zasoby wody i składników pokarmowych, a przewiewny łan korzystnie wpływa na zdrowotność roślin.

Odmiana Apostel (klasa A) polecana jest rolnikom ze względu na wysokie parametry jakościowe ziarna, stabilny poziom plonowania, dobrą zdrowotność roślin i możliwość późnego siewu. Odmianę wyróżnia podwyższona odporność na suszę.

- Odmiana Apostel w badaniach PDO COBORU w 2019 r., czyli w warunkach suszy, osiągnęła najwyższy plon ze wszystkich odmian pszenic - zaznaczył Robert Jakielaszek.

Ostatnią z "topu" jest odmiana SY Orofino (klasa B). Jak tłumaczył Robert Jakielaszek, SY Orofino jako odmiana chlebowa ma nieco gorsze parametry jakościowe ziarna, lecz za pozwala osiągać wybitne plony. Charakteryzuje się wysoką odpornością na choroby podstawy źdźbła i może być uprawiana również w mocno zbożowym płodozmianie. Dobrze wykorzystuje zasoby wody.

Nie tylko pszenica

Nowością wśród odmian pszenżyta ozimego jest krótkosłoma odmiana Metro. Firma Osadkowski szczególnie poleca ją rolnikom ze względu na wysoką plenność, wysoką zimotrwałość i odporność na najważniejsze choroby.

Z portfolio jęczmion firma Osadkowski szczególnie poleca jedną z nowszych odmian - Picasso. Jest to odmiana pastewna, wielorzędowa, która wyróżnia się odpornością na wirus żółtej mozaiki jęczmienia (BaYMV typ 1+2), a ponadto bardzo dobrą zimotrwałością.

Wśród odmian żyta zwrócono uwagę na mieszańca SU Elrond. Jest odmianą odpowiednią również na niższym poziomie agrotechniki, o podwyższonej odporności na wyleganie i wysokiej zimotrwałości. Cechuje się dobrą odpornością na rdzę brunatną i rynchosporiozę.

Więcej o odmianach zbóż z oferty firmy Osadkowski dowiecie się z naszej rozmowy z Robertem Jakielaszkiem:

Na dobry start

Marcin Kaczmarek z firmy Osadkowski przybliżył produkty, które zbożom ozimym mają dać przewagę już na etapie siewu. Pierwszym z nich jest oczywiście zaprawa nasienna - Real Plus z trzema substancjami czynnymi: Xemium (fluksapyroksad), tritikonazolem i fludioksonilem. Zaprawę można stosować w większości najważniejszych upraw zbożowym przeciwko najważniejszym chorobom, zwalczanym na tym etapie, takimi jak pleśń śniegowa, fuzaryjna zgorzel siewek, śnieć cuchnąca, głownia pyląca jęczmienia i źdźbłowa żyta oraz pasiastość liści jęczmienia.

Kolejnym polecanym produktem jest nowość - Rootex. Preparat dostarcza roślinom NPK wraz z kwasami huminowymi i fulwowymi. Produkt ma za zadanie indukcję rozwoju systemu korzeniowego, w tym korzeni włośnikowych, co ma przekładać się na poprawę odporności roślin oraz zwiększenie możliwości pobierania wody i składników pokarmowych z gleby. Można go stosować zarówno jako zaprawę, ale również poprzez opryskiwanie gleby, a w uprawach nierolniczych fertygację i podlewanie.

Firma Osadkowski oferuje również nawóz donasienny Seed Star, który polecany jest do stosowania razem z zaprawą fungicydową. Nawóz donasienny dostarcza roślinom azot, magnez, mangan, cynk, miedź, żelazo i bor.

Marcin Kaczmarek przedstawił także propozycję na jesienne dokrzewianie zbóż, które ma być wsparciem w trudnych sytuacjach i reakcją na ewentualne problemy w łanach. Technologia zakłada aplikację dolistnych nawozów: Maxi-Grow w dawce 0,33-0,5 l/ha oraz Alfa Makro w dawce 1 l/ha wraz z adiuwantem do nawozów dolistnych Inex-A (0,1 l/ha).

Na spotkaniu omówiono również skuteczność zastosowanego w obecnym sezonie rozwiązania biologicznego w łanach zbóż: