Nasza redakcja, OHZ w Osięcinach i Polski Związek Producentów Kukurydzy zapraszają rolników 14 września do Osięcin, gdzie odbędzie się Dzień Kukurydzy. W Osięcinach  20 kwietnia zasiano w tych samych warunkach 87 odmian kukurydzy zarówno na kiszonkę, jak i na ziarno. Są odmiany wczesne, średnio wczesne i nawet średnio późne, o liczbie FAO od 200 do 280. Przedplonem dla kukurydzy była pszenica ozima. Jesienią wykonano orkę przedzimową, a wiosną rolę przed siewem przygotowano za pomocą agregatu uprawowego, składającego się z kultywatora i wału strunowego. Przedsiewnie zastosowano 100 kg mocznika, 100 kg  fosforanu amonu i 150 kg soli potasowej na hektar. Reszta azotu (ok. 100 kg N) została wysiana pogłównie w fazie 2–4 liści kukurydzy.
Wschody rośliny w połowie maja były dobre i wyrównane. Nie zaszkodził im mróz z przełomu kwietnia i maja, ponieważ nastąpił bezpośrednio po siewie, nie wpływając na rozwój kukurydzy. Pojawiły się natomiast miejscowo na liściach jaśniejsze przebarwienia – ślady pogradowe, które jednak nie wpłynęły znacząco na wzrost rośliny. Od 15 maja do 19 czerwca praktycznie nie było opadów, jednak do końca czerwca spadło ich 60 mm, a do 20 lipca – 100 mm. Sporadycznie na plantacji pojawiły się przypadki głowni guzowatej i mszyc, które nie wpłynęły znacząco na plony.

Kukurydza w dniu 20 lipca była podczas pylenia. Prezentowała się bardzo dobrze, była wyrównana i nie zachwaszczona. Według dyrektora biura Polskiego Związku Producentów Kukurydzy – Eugeniusza Piątka, stan roślin i uwilgotnienia w połowie lipca powinny gwarantować dobry zbiór z wysokim udziałem ziarna. Plon z hektara może bowiem wynieść 10 ton ziarna suchego, a kiszonki 35–40 ton.
Co będzie można zobaczyć podczas Dni Kukurydzy? Impreza rozpocznie się 14 września o godz. 10.00 w gospodarstwie Osięciny. Obok prezentacji 87 odmian odbędzie się pokaz zbioru i zakiszania kukurydzy w rękawie i w pryzmach. Można będzie obserwować pracę kombajnów, sieczkarni, rozdrabniaczy, gniotowników do ziarna, pługów i siewników. Nie zabraknie specjalistów, którzy fachowo doradzą rolnikom. Będzie można posłuchać prezentacji poświęconych technologii suszenia ziarna kukurydzy i przerabiania jej na bioetanol, dowiedzieć się jak wybierać kiszonkę, czy wysłuchać wykładów: „Bioenergia z kukurydzy” – prof. dra hab. Witolda Podkówki, „Kiszonka z kukurydzy – surowiec do  produkcji biogazu i energii elektrycznej” – dra hab. Zbigniewa Podkówki i „Krowa jako śmietnik?” – dra Zbigniewa Lacha. ZAPRASZAMY!


Firmy produkujące kukurydzę zaprezentowały następujące odmiany:
CENTRALA NASIENNA W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ: Klaudia, Lober, Opoka, SMH 220, Smok.
DLG: Anjou 219, Anjou 249.
EURALIS POLSKA: ES Anamur, ES Astarkan, ES Makila, ES Paroli, Eurostar, Inagua.
Hodowla Roślin Rolniczych NASIONA KOBIERZYC: Cyrkon, KB 1906, KB 2704, Kosmo 230, Król.
Hodowla Roślin SMOLICE: Bielik, Blask, Kozak, Piorun, Reduta, Wigo.
KOSMO WROCŁAW: Aienergy, Aurelia, Fantastic.
KWS: Silvestre, Amadeo, Beatus, Graneros, Menuet, Ronaldinio.
LIMAGRAIN POLSKA: Aalvito, LG 3215, LG 3232, LG 3252, LG 3255.
MAISADUR POLSKA: Angus, Arabica, Becket, Dakovo.
MONSANTO POLSKA: DKC 2960, DKC 2908, DKC 3412, DKC 3420, Monumental.
OSEVA POLSKA: Alombo, Celive, Cemet, Markiza, Moschus, MT Milo O2.
PIONEER POLSKA: PR38V12, PR39B56, PR39A98, PR39T13, PR39F58, PR39T45.
RAGT POLSKA: Avexxene, Cicixx, Coxximo, Lorexx Duo, Pteroxx,  Saludo.
SAATEN UNION POLSKA: Cabrio, Ravenna, Subito, SUM 1223, Surprise, System.
SUMI AGRO POLSKA: Delphine, ES Makila, Helistar, Laurelis, Splendis, Veritis.
SYNGENTA POLSKA: Delitop, Falkone, Nekta, Nerissa, Mucho, Ravello.
WHBC POZNAŃ: Akeri, Codisil, Culti, Verdi.

Źródło: Farmer 16/2007