Chwasty są w stanie obniżyć plon zbóż nawet o kilkadziesiąt procent, ze względu na konkurencję w pobieraniu wody i składników pokarmowych. Ostatecznym terminem ich zwalczania jest faza liścia flagowego, a więc BBCH 37-39. Chwasty wciąż występujące w łanach zbóż, jak widoczne na zdjęciu tobołki polne czy tasznik pospolity, wystające ponad pszenicę, są już w zaawansowanych fazach rozwojowych i należy pamiętać, że ich skuteczna likwidacja wymaga maksymalnych dawek herbicydów.

Tobołki polne w pszenicy

Widoczna na zdjęciu plantacja pszenicy ozimej zachwaszczona jest mocno tobołkami polnymi, jak również w dużym nasileniu, ale jednak nieco mniejszym występuje tu tasznik pospolity. Tobołki polne to chwast o tyle uciążliwy, że rozwija się bardzo szybko i w ciągu sezonu wegetacyjnego jest w stanie wykształcić kilka pokoleń. Każda roślina wykształca nawet 2 tys. nasion, które są w stanie przetrwać w glebie nawet 9 lat, w oczekiwaniu na dogodne warunki do skiełkowania.

Zwalczanie chwastów jednoliściennych

Z chwastów jednoliściennych na obecnym etapie wegetacji zbóż ozimych uciążliwa jest przede wszystkim miotła zbożowa, owies głuchy czy wyczyniec polny. Do ich zwalczania do fazy liścia flagowego można stosować pinoksaden, a do końca fazy trzeciego kolanka również fenoksaprop-P-etylu. W walca z miotłą zbożową sprawdza się również chlorotoluron. W tym momencie jest już zbyt późno na zwalczanie coraz bardziej uciążliwej stokłosy bezostnej, którą na plantacjach nasiennych często usuwa się ręcznie.

Zwalczanie chwastów dwuliściennych

Spośród chwastów dwuliściennych na obecnym etapie wegetacji zbóż uciążliwe mogą być przede wszystkim gatunki takie jak przytulia czepna, chaber bławatek, mak polny, tobołki polne, tasznik pospolity czy maruna bezwonna. Do ich zwalczania do fazy liścia flagowego można stosować substancje takie jak: tritosulfuron, florasulam, tribenuron metylowy, fluroksypyr, tifensulfuron metylowy, sulfosulfuron, 2,4-D, MCPA, pinoksaden, halauksyfen metylu czy amonipyralid.

Wysoką skutecznością działania charakteryzują się również mieszaniny herbicydów, np.: tribenuron metylowy + tifensulfuron metylowy, florasulam + tritosulfuron, fluroksypyr + tribenuron metylowy, florasulam + 2,4-D + metsulfuron, tribenuron metylowy + metsulfuron, fluroksypyr + chlopyralid + MCPA czy halauksyfen metylu + fluroksypyr.