Podano Wstępne wyniki plonowania odmian w doświadczeniach porejestrowych – zboża jare 2019 r. Jak informuje Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych z powodu trudnego przebiegu pogody były one mniejsze niż w również w suchym 2018 r.

Plon wzorca w 2019 r. kształtował się na poziomie 58,1 dt/ha, kiedy w roku 2018 wynosił on 60,2 dt/ha, a w roku 2017 – 69,5 dt/ha.
Które odmiany wypadły najlepiej?
- Perun – 105 proc. wzorca,
- Figaro – 104 proc. wzorca,
- Armani – 103 proc. wzorca,
- Pablo – 102 proc. wzorca,
- Agent – 101 proc. wzorca,
- Refleks – 101 proc. wzorca.

Warto wiedzieć, że wzorzec w 2019 i 2018 r. stanowiły takie odmiany jak: Agent, Kozak, Bingo; 2017 – Kozak, Bingo, Nawigator. A procent przeanalizowanych doświadczeń z roku 2019 wynosił 85 proc.