W rejonach kraju o łagodniejszych zimach i stabilnej pokrywie śniegowej wykazywały one wystarczającą zimotrwałość, a plony z doświadczeń w latach suchych bywały nawet dwukrotnie wyższe niż u wzorcowych odmian owsa jarego. W 6-letnim okresie badań średnia przewaga w plonie najlepszej formy ozimej nad jarą wyniosła ok. 16%. Wprowadzenie do uprawy tej formy owsa mogłaby zniwelować niekorzystną cechę tego gatunku zboża, jaką niewątpliwie jest wrażliwość na niedobory wody.

W doświadczeniach i szkółkach hodowlanych (rocznie ponad 600 obiektów w rozmnażaniu) kontynuowane są prace krzyżówkowo-selekcyjne nad wzbogaceniem puli genowej i dalszą poprawą zimotrwałości, oraz innych cech ozimego owsa.

Więcej informacji o tej nowości hodowlanej w zamieszczonym obok filmie.