Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował wyniki plonowania odmian owsa w 2016 r. Pochodzą one z doświadczeń prowadzonych w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, a dla odmian nowych, także z doświadczeń rejestrowych. Wyniki pochodzą z 45 lokalizacji rozmieszczonych w całym kraju. Ustalony przez COBORU wzorzec w tym sezonie plonował na poziomie 64,0dt/ha. Dla porównania w równie suchym roku 2015 r. 69,0dt/ha, natomiast w 2014 r. 73,9 dt/ha. Należy tu zaznaczyć, że wzorzec w 2016 oraz 2015 stanowiły odmiany: Bingo, Nawigator, Krezus, natomiast w 2014 – Zuch, Bingo oraz Krezus.
Najsłabiej wzorzec plonował w I regionie tj. woj. pomorskim i zachodniopomorskim – uzyskano tu wynik rzędu 56,9 dt/ha. O ponad tonę więcej plonował wzorzec wII regionie tj. woj. warmińsko-mazurskim oraz podlaskim – 67,5 dt/ha.

Które odmiany plonowały powyżej średniego dla wszystkich lokalizacji wzorca? Podajemy poniżej:

- owies zwyczajny:
• Zuch 104 proc. wzorca,
• Komfort 103 proc. wzorca,
• Romulus 103 proc. wzorca,
• Bingo 102 proc. wzorca,
• Breton 102 proc. wzorca,
• Elegant 102 proc. wzorca,
• Harnaś 102 proc. wzorca,

- owies nagi:
• Siwek 76 proc. wzorca,
• Amant 74 proc. wzorca,
• Nagus 74 proc. wzorca.