Pod zbiory 2009 r. posianych zostało 4,7 mln ha zbóż (o 5,2 proc. więcej niż rok wcześniej), w tym 1,9 mln ha pszenicy ozimej.

"W zdecydowanej większości województw nie odnotowano większych strat w powierzchni zasianych ozimin. Niewielkie uszkodzenia roślin upraw ozimych wynikały głównie z dobowych wahań temperatury, w czasie, gdy rośliny zimą pozbawione były okrywy śnieżnej oraz utrzymujących się na polach zastoisk wody na przedwiośniu" - poinformował.

Według ekspertów GUS, wznowienie wegetacji nastąpiło pod koniec marca - najwcześniej w zachodniej części Polski, a na pozostałym obszarze kraju wegetacja ruszyła na początku kwietnia.

Rolnicy rozpoczęli zasiewy zbóż jarych pod koniec marca, zaś na znacznym obszarze kraju siew tych zbóż i sadzenie buraków cukrowych oraz ziemniaków zakończono w połowie kwietnia. Z badań GUS wynika, że wiosenne prace polowe rozpoczęły się o ok. 2 tygodnie później niż średnio w latach poprzednich i o 3 tygodnie później niż w roku ubiegłym.

Według GUS, wegetacja roślin w połowie kwietnia przebiegała na ogół bez większych zakłóceń pomimo występowania porannych przymrozków, które hamowały nieco wschody roślin. W drugiej połowie kwietnia wzrosła temperatura powietrza i nastąpił gwałtowny rozwój roślin. W tym okresie na wielu polach zaobserwowano niedostateczne uwilgotnienie gleby.

Źródło: PAP