Początek grudnia przyniósł ujemne temperatury, srogie mrozy odnotowano zwłaszcza w środkowej części kontynentu. W niektórych rejonach temperatury dochodziły nawet do minus 18 C. Jak poinformował MARS (zespół monitorujący stan zasiewów w UE) nie spowodowały one jednak większych negatywnych skutków w uprawach ozimin - podaje FAMMU/FAPA.

Specjaliści ocenili, że zboża ozime są w pełni zahartowane w Niemczech, Białorusi i zachodniej części Ukrainy oraz w północnej części Europy. Z kolei średnią tolerancję na mróz osiągnęły natomiast uprawy ozime we Francji, krajach Beneluksu, Wielkiej Brytanii, centralnej Hiszpanii, północnej części Bałkanów, Turcji, wschodniej Ukrainie oraz południowych rejonach Rosji.