Biuletyn JRC MARS publikowany jest kilka razy w ciągu roku i dotyczy głównie prognoz plonowania roślin uprawnych i szacowania wielkości produkcji rolnej, co z kolei ma pomóc w podejmowaniu decyzji rynkowych przez władze UE i krajów członkowskich oraz krajów sąsiednich. Co ciekawego można wyczytać w najnowszym wydaniu?

Stan ozimin w Europie dobry a nawet bardzo dobry

- W okresie objętym monitoringiem, czyli od 1 grudnia 2021 do 15 stycznia 2022, uprawy ozime w większej części Europy korzystały z nieco wyższych niż zwykle temperatur i opadów atmosferycznych niż w dotychczasowych latach - czytamy w raporcie. - Warunki te pozwoliły na częściowe nadrobienie zaległości w rozwoju roślin, a obecnie uprawy są na ogół w dobrym lub bardzo dobrym stanie. Zgodnie z symulacjami modelu upraw, szkody spowodowane zbyt niską temperaturą w zbożach ozimych jak dotąd nie wystąpiły - dodają autorzy.

Obawa o przezimowanie, zwłaszcza w basenie Morza Czarnego

Z wyjątkiem północnych i środkowo-wschodnich części Europy, gdzie rośliny ozime są prawie lub całkowicie zahartowane, mrozoodporność pozostaje słaba ze względu na łagodne warunki pogodowe.

Szczególny niepokój u autorów raportu budzi słabe zahartowanie upraw ozimych na obszarach wokół Morza Czarnego. Jak czytamy w biuletynie, opady w postaci deszczu i śniegu w tym rejonie były powyżej średniej, jednak okrywa śnieżna dawno zdążyła stopnieć, w związku z czym w przypadku nagłego spadku temperatury może dojść do wymarznięcia upraw, zwłaszcza na polach późno zasianych.

Susza w Afryce Północnej

- Wyraźny deficyt opadów rozciągający się wzdłuż Morza Śródziemnego od południowej Hiszpanii po północne Włochy nie miał dotychczas znaczącego negatywnego wpływu na uprawy ozime - piszą autorzy.

- W północnej Afryce utrzymująca się susza w Maroku negatywnie wpłynęła na wzrost i rozwój upraw, a deszcz jest pilnie potrzebny do utrzymania odpowiedniego wzrostu upraw w zachodniej i środkowej Algierii - czytamy w raporcie.

Mapa anormalnych zjawisk opracowana przez ekspertów Komisji Europejskiej, źródło: Komisja Europejska
Mapa anormalnych zjawisk opracowana przez ekspertów Komisji Europejskiej, źródło: Komisja Europejska

Link do raportu znajduje się TUTAJ.