Od Poznania w Wielkopolsce po Łowicz na Mazowszu, oziminy wykazują pierwsze symptomy wznowienia wegetacji.

Patrząc na zboża ozime trudno doszukać się znamion ożywienia. Aby je znaleźć trzeba rośliny wykopać. Widać wówczas wyrastające z węzłów krzewienia młode korzenie. Oznacza to, że temperatura wierzchniej warstwy gleby jest już wystarczająco wysoka, aby zboża podjęły pobieranie wody i składników pokarmowych z gleby.

Rzepak ozimy przezimował dobrze lub bardzo dobrze. Na wielu plantacjach redukcja rozet liściowych jest niewielka. Rośliny nie rozwijają jeszcze pędów głównych, ale z ukrytych w kątach liści pąków, zaczynają wybijać pędy boczne.

Wniosek z redakcyjnego rajdu po polach jest jeden. Kto jeszcze nie wykonał wiosennego nawożenia ozimin, powinien to zrobić natychmiast.