W minionym tygodniu, ceny pszenicy paszowej na południowym - wschodzie i wschodzie kraju, jak podaje IZP, kształtują się na poziomie 740-750 zł/t, w regionach zachodnich - 760-780 zł/t, a na północy kraju - 760-790 zł/t (ceny loco gospodarstwo). Ceny tego zboża z dostawą kształtują się w przedziale 770-840 zł/t, w zależności od regionu kraju.


Kukurydza jest nieznacznie droższa od pszenicy paszowej. Na południowym wschodzie kosztuje 750-760 zł/t, w centrum i regionach zachodnich - 760-780 zł/t (ceny loco gospodarstwo). Ceny kukurydzy z dostawą do wytwórni to poziom 780-860 zł/t, w zależności od regionu kraju.
Ceny pszenżyta paszowego na rynku krajowym wynosi 750-790 zł/t. Ceny żyta paszowego kształtują się w przedziale 740-800 zł/t, ale podaż tego zboża pozostaje śladowa (wszystkie ceny netto, loco magazyn kupującego). Bardzo wysokie pozostają ceny jęczmienia paszowego, które kształtują się na poziomie 800-840 zł/t.