Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował wyniki plonowania odmian jęczmienia jarego za 2020 r. Pochodzą one z doświadczeń prowadzonych w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, a dla odmian nowych, także z doświadczeń rejestrowych.

Wzorcem w 2020 podobnie jak w roku 2019 był średni plon uzyskany do odmian: RGT Planet, Avatar, Runner.

Które odmiany plonowały najlepiej?

Ten rok był bardziej łaskawy dla zbóż jarych od 2 poprzednich sezonów. Wschody zbóż jarych były często niewyrównane ze względu na kwietniową suszę. Maj przyniósł opady i uratował czasem już dramatyczną sytuację dla tych upraw. Dzięki czemu zboża jare zaplonowały nie najgorzej, choć do pełnego potencjału plonowania zabrakło w wielu regionach wody, głównie na etapie krzewienie tych upraw. Jak zatem zaplonował jęczmień?

JĘCZMIEŃ BROWARNY

Warto w tym celu przeanalizować wyniki COBORU. W typie borwarnym pełne wyniki dotyczą tylko 5 odmian. Tylko odmiana RGT Planet została przebadana w aż 56 lokalizacjach i osiągnęła wyniki zbliżony do wzorca (a1=101 proc., a2=102 proc.). Na poziomie a1 natomiast najlepiej zaplonowała odmiana Amidala (104 proc. wzorca), a na poziomie a2 dwie odmiany: Mariola oraz RGT Ylesia (obie osiągnęły poziom 103 proc. wzorca). Dla jęczmienia dodatkowo podano wskaźnik wartości browarnej.

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

JĘCZMIEŃ PASTEWNY

W typie pastewnym wiele odmian rywalizowało o „podiuium”. Na poziomie a1 aż 7 odmian uzyskało te same wyniki 102 proc. wzorca. Analizując jednak te dane warto zwrócić uwagę na liczbę przeprowadzonych doświadczeń oraz na wyniki jakie osiągnęły na poziomie a2. Z tych 7 odmian na zwiększonym poziomie agrotechniki (a2) najlepiej zaplonowała odmiana Jovita (105 proc.wzorca). Podobny wynik uzyskała odmiana KWS Vermont.

 

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Źródło: COBORU
Źródło: COBORU

Informacja zawiera wyniki plonowania wszystkich odmian zarejestrowanych wg stanu na dzień 1 września 2020 roku, z wyjątkiem odmian, które nie były badane w trzech ostatnich latach (informacja pod tabelami). Średnie krajowe wyniki plonu ziarna w roku 2020 podano na tle dwóch lat poprzednich. W tabelach dotyczących serii krajowych pominięto oceny odmian badanych w nielicznych doświadczeniach (podano tylko informację o liczbie doświadczeń), natomiast tabele z wynikami plonowania w rejonach obejmują wszystkie odmiany badane w roku 2020.