Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych podał wstępne wyniki PDO w kukurydzy. W artykule skupiamy się na odmianach kukurydzy z przeznaczeniem na ziarno, które osiągnęły wyniki plonowania na poziomie powyżej wzorca. W następnym numerze "Farmera" opiszemy pozycje kiszonkowe. Dane (szczegóły w tabelach) w poszczególnych grupach wczesności przedstawione są na tle czterech lat. Pozwala to po pierwsze zaobserwować, jak bardzo wczesność odmiany miała wpływ na wyniki plonowania, a po drugie sprawdzić, czy znacznie odbiegają one od średniej. Okazuje się, że tak.

WYNIKI W LICZBACH

Suchy rok 2019 wpłynął znacząco na obniżkę plonu tego gatunku. Widać to po wynikach plonu wzorca najniższych od czterech lat. Odbiegają one znacząco nawet od tego, który był osiągany również w suchym roku 2018, ale wówczas kukurydza się obroniła, gdyż mimo iż średnia opadów była na podobnym poziomie jak w roku poprzednim, to ich rozkład był dużo bardziej korzystny dla rozwoju i wzrostu kukurydzy. Różnice w wysokości plonu wzorca kukurydzy ziarnowej w 2019 r. w porównaniu z wcześniejszymi latami sięgają od ok. 10 do 18 dt/ha. Na przestrzeni badanych lat okazuje się, że wyniki z roku 2019 były najniższe, w latach 2018 i 2017 - raczej na podobnym poziomie, a w roku 2016 - najwyższe. Co bardzo widoczne, znaczne różnice zauważalne są też w poszczególnych grupach wczesności. Najwyższy plon wzorca uzyskały odmiany średnio późne - 111,7 dt/ha, ale też trzeba zaznaczyć, że były reprezentowane przez najmniejszą liczbę odmian. Na drugim miejscu pod względem wysokości plonowania wypadły odmiany średnio wczesne - 110,7 dt/ha, a na trzecim wczesne - 106,9 dt/ha.

Które odmiany były najbardziej stabilne pod tym względem na przestrzeni lat? Wygląda na to, że te z grupy średnio wczesnej, ale w tym miejscu należy brać pod uwagę i obserwować konkretne odmiany. W czasie zbioru mierzono też wilgotność ziarna. Okazuje się, że na przestrzeni badanych lat nasiona kukurydzy były najbardziej suche w roku 2018. Wilgotność była wtedy niższa niż 20 proc., na co wpływ miała pogoda. Po drugiej stronie, czyli najbardziej wilgotnych nasion, jest rok 2017, kiedy mieliśmy mokrą jesień i tym samym opady deszczu przyczyniły się do tego, że ziarno słabo oddawało wodę.

SKĄD ODMIANY?

Analizując dane, można dojść do wniosku, że we wszystkich grupach wczesności raczej dominują odmiany zagraniczne. Wśród najwyżej plonujących odmian - i to we wszystkich grupach wczesności - dominują odmiany zagraniczne. A raczej można powiedzieć, że te pochodzące z polskich hodowli są wręcz marginalne, ponieważ wśród pozycji plonujących w 2019 r. powyżej plonu wzorca tylko jedna kreacja była polska (SM Pomerania). Na 24 opisane w tabelach aż 11 pochodzi z niemieckich hodowli, 9 - z francuskich, 2 - z amerykańskich i jedna (oprócz polskiej) z Austrii. Zdecydowana większość to odmiany wpisane do Krajowego Rejestru (bo tylko trzy pozycje w naszym zestawieniu pochodziły ze Wspólnotowego Katalogu Odmian Roślin Rolniczych). Oznacza to, że są one przebadane pod kątem uprawy w naszych warunkach klimatycznych i glebowych. Dominują też nowe odmiany. Najwięcej z nich, bo 9, zostało zarejestrowanych w Polsce w 2018 r., 7 w roku 2019, 5 w roku 2017 i jedna w 2016 r.