Zdaniem COPA-COGECA unijna produkcja zbożowa pozostanie na stabilnym poziomie. Z prognoz bowiem wynika, że przyszłoroczne zbiory zbóż będą tylko nieznacznie niższe niż w obecnym sezonie - w wysokości 282,98 mln t. Powierzchnia uprawy zbóż szacowana jest na 55,75 mln ha, tj. o 0,6 proc. więcej niż sezon wcześniej, nieco gorsze ma być natomiast plonowanie.

Według FAO, areał upraw zbóż w UE będzie większy niż sezon wcześniej ze względu na wysokie ceny zbóż, które są zachętą dla rolników. Wiele zależeć będzie także od kondycji zbóż ozimych po przezimowaniu oraz dalszego przebiegu warunków pogodowych - podaje FAMMU/FAPA.