Dotychczas na ostrą plamistość oczkową (rizoktoniozę) nie było zarejestrowanego żadnego preparatu. W związku z tym duży udział zbóż w płodozmianie, uprawy uproszczone jak również chemiczna walka z patogenami powodującymi choroby podstawy źdźbła (antagoniści grzybów z rodzaju Rhizoctonia ssp.) spowodowało, że zaczęto obserwować gwałtowne nasilenie się tej choroby.

Rizoktonioza zbóż (zwana też ostrą plamistością oczkową) to choroba wywoływana przez grzyby z rodzaju Rhizoctonia ssp. Objawem chorobowym są kremowe lub jasnobrunatne plamy z ciemnobrunatną obwódką, które pojawiają się na międzywęźlach źdźbła. Są wyraźnie odgraniczone od zdrowej tkanki, mają kształt oczkowaty i są ostro zakończone. Na korzeniach chorych roślin są charakterystyczne zbrunatnienia związane z ich gniciem. Źródłem infekcji są głównie sklerocja i grzybnia, która rozwija się na resztkach pożniwnych. Zarażeniu przez Rhizoctonia ssp. sprzyjają chłodne i suche okresy. Zboża ozime są bardziej narażone na infekcję niż jare.

Występowanie ostrej plamistości oczkowej badali w latach 2005-2013 w województwie kujawsko-pomorskim naukowcy z UTP w Bydgoszczy. Według badań prowadzonych przez dr Lemańczyka (UTP Bydgoszcz), choroba w każdym roku atakuje w różnym nasileniu. Z obserwacji prowadzonej przez naukowca wynika, że najsilniejsze objawy ostrej plamistości oczkowej odnotowano na polach produkcyjnych pszenicy ozimej w roku 2007 (ok. 18 proc. porażonych źdźbeł), w roku 2009 (ok. 15 proc. źdźbeł) oraz w zeszłym roku (ponad 16 proc.). Według wstępnych obserwacji prowadzonej przez eksperta ten rok jest rokiem raczej przeciętnym.

Naukowcy z Bydgoszczy badali również występowanie ostrej plamistości oczkowej na 168 odmianach pszenicy w doświadczeniach polowych oraz oceniali ich wrażliwość w warunkach laboratoryjnych. Ocenę nasilenia choroby w warunkach polowych oceniano w fazie dojrzałości mlecznej. Wśród przebadanych odmian pszenicy wykazano brak odmian odpornych na porażenie przez sprawcę plamistości oczkowej. Stwierdzono jedynie odmiany o obniżonej wrażliwości na porażenie (to były Fregata oraz Figura). Najsilniejsze porażenie stwierdzono na odmianach Loyal, Jantarka, Cubus, Kuban, Muszelka, Ostka Strzelecka, Dekan oraz Rywalka.

Grzyby z rodzaju Rhizoctonia ssp. dość powszechnie występują w glebie. Według badań prowadzonych w latach 2009/2010, aż w 80 proc. pobranych prób gleby do analizy wykryto grzyby Rizoctonia cerealis i Rizoctonia solani, które powodują plamistość oczkową pszenicy. Oznacza to że w sprzyjających warunkach istnieje wysokie ryzyko porażenia tym patogenem.

Producenci środków ochrony roślin nie stali obojętnie wobec rosnącego zagrożenia ze strony nabierającego na sile patogena. Od tego sezonu dostępna jest nowa zaprawa nasienna od Syngenty Vibrance Gold 100 FS, która oprócz typowych chorób takich jak: pleśń śniegowa zbóż i traw, zgorzel siewek (fuzarioza siewek), śnieć cuchnąca pszenicy, śnieć karłowa pszenicy, głownia pyląca pszenicy, pasiastość liści jęczmienia, głownia zwarta jęczmienia, głownia źdźbłowa żyta, zabezpiecza nasiona zbóż przed ostrą plamistością oczkową. To ją między innymi wyróżnia, spośród pozostałych dostępnych na rynku polskim zapraw nasiennych.

Vibrance Gold 100 FS zawiera w swoim składzie trzy substancje aktywne. Pierwszą z nich jest sedaksan. Jest to nowo zsyntetyzowana substancja najnowszej generacji należąca do grupy karboksyamidów (SDHI). Ponadto zaprawa zawiera jeszcze dwie inne substancje: fludioksonil (związek z grupy fenylopiroli) oraz difenokonazol (związek z grupy triazoli). Nowa zaprawa jest w formie płynnego koncentratu o działaniu układowym. Preparat należy stosować w ilości 200 ml/100 kg ziarna z dodatkiem wody (maks. 1000 ml).