Fazę pierwszego kolanka (BBCH 31) stwierdzamy wówczas gdy jest ono co najmniej 1 cm nad węzłem krzewienia. Rozpoczyna się najpierw na pędzie głównym. Nowo powstałe pierwsze międzywęźle zaczyna się intensywnie wydłużać. Początkowo wypełnione jest tkanką, z czasem w miarę wzrostu wewnątrz powstanie pustka.

W celu rozpoznania tej fazy, najlepiej przekroić pęd główny wzdłuż wówczas obserwowane są ciemne prążki, które świadczą o kolejnych kolankach. Jaśniejsze odcinki pomiędzy nimi to międzywęźla.

Jest to optymalna moment do zastosowania regulatorów wzrostu, które ograniczają zagrożenie wylegnięciem łanu. Skrócenie 2 najniższych międzywęźli znacznie wzmocni konstrukcję całej rośliny i spowoduje rozwój systemu korzeniowego. Jest to również odpowiedni moment na przeprowadzenie pierwszego zabiegu fungicydowego, który chroni roślinę przed chorobami podstawy źdźbła.