Jak wynika z danych Instytutu Ochrony Roślin – PIB, który na bieżąco monitoruje uprawy rolnicze w kraju, na polach pojawiły się motyle omacnicy prosowianki. Szkodnik jest jednym z najgroźniejszych zagrożeń upraw kukurydzy. Straty plonu powodowane przez omacnicę mogą wynosić nawet 50 procent. Dlatego tak ważne jest częste sprawdzanie stanu plantacji.

W rejonie miejscowości Nienadówka (podkarpackie) znaleziono trzy motyle omacnicy. W Krzeszowicach 23 czerwca na pułapce feremonowej stwierdzono pierwszego motyla, a 25 czerwca w wyniku analizy 200 roślin zaobserwowano obecność jednego złoża jaj szkodnika. Kukurydza znajduje się tam obecnie w stadium rozwoju liści.

W województwie kujawsko-pomorskim natomiast nie zaobserwowano takiego problemu. Roślina jest w fazie rozwoju źdźbła (wydłużania pędu).

Źródło: IOR-PIB/farmer.pl