Jak podaje firma Bayer w komunikacie prasowym jest to pierwsze w swoim rodzaju rozwiązanie technologiczne, które pomoże rolnikom w Stanach Zjednoczonych prowadzić bardziej zrównoważone łańcuchy dostaw i łagodzić wpływ rolnictwa na środowisko poprzez agregację śladu węglowego produktów końcowych. Rozpoczynając jako program pilotażowy, Project Carbonview koncentruje się na tworzeniu świadomości i akceptacji dla rynków paliw niskoemisyjnych. Kwalifikujący się rolnicy, którzy zarejestrują się w programie pilotażowym, otrzymają rekompensatę za udział. Ostatecznie, gdy te rynki zostaną szeroko ugruntowane, przewidujemy, że hodowcy otrzymają rekompensatę w oparciu o wdrażanie zrównoważonych praktyk rolniczych i będą mieli udział w zachętach finansowych tworzonych przez rynki paliw niskoemisyjnych.

Projekt Carbonview skoncentrowany na Stanach Zjednoczonych początkowo umożliwi amerykańskim producentom etanolu (kukurydza jest kluczowym składnikiem w produkcji etanolu) śledzenie emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu dostaw – od sadzenia po produkcję – i wdrażanie bardziej zrównoważonych praktyk biznesowych poprzez dostarczanie danych potrzebnych do podejmować bardziej świadome decyzje zakupowe i ograniczać emisję dwutlenku węgla. Dla rolników, którzy zgłoszą się do programu, Project Carbonview usprawnia gromadzenie danych w gospodarstwie za pomocą aplikacji Climate FieldView firmy Bayer i łączy je z danymi dotyczącymi dostaw i transportu zebranymi od 54 000 aktywnych użytkowników platformy Bushel w USA. Dzięki platformie Climate FieldView rolnicy nadal są właścicielami swoich danych i wybierają, komu chcą je udostępniać.

Projekt Carbonview, który jest zbudowany na AWS, umożliwia autoryzowany dostęp do danych dotyczących transakcji produktowych na żądanie i danych rynkowych dotyczących wymiany upraw z zakładów produkujących etanol za pośrednictwem platformy Bushel w celu oceny wpływu decyzji o pozyskiwaniu i zakupie na emisję dwutlenku węgla.

Zespół odpowiedzialny za Project Carbonview pilotuje rozwiązanie z amerykańskimi producentami kukurydzy w sezonie 2022 i planuje rozszerzyć program w przyszłości na inne regiony globalne oraz inne zboża paszowe, zboża spożywcze i nasiona oleiste, takie jak soja. W ramach projektu pilotażowego zespół bada, w jaki sposób Project Carbonview może pomóc producentom etanolu w uchwyceniu wpływu produkcji kukurydzy w ich raportowaniu emisji, a także możliwości dzielenia się przez użytkowników najlepszymi praktykami w zakresie osiągania wskaźników emisji w oddanej społeczności.