Objawami plamistości siatkowej jęczmienia są brunatne kreski biegnące wzdłuż i w poprzek liścia tworzące na nim siatkę plam. Drugim typem objawów są jednolite brunatne plamy. Zarówno w jednym, jak i drugim przypadku przeważnie owalne plamy dochodzą do 3-6 mm wielkości.

Rozwojowi choroby sprzyja wysoka wilgotność powietrza powyżej 80 proc. i temperatura powietrza powyżej 10°C. Taką temperaturę notowaliśmy stosunkowo nie tak dawno, co pozwoliło na swobodny rozwój patogenów wywołujących chorobę. Zwłaszcza, jeśli w glebie znalazły się porażone nasiona, pozostały resztki pożniwne, czy samosiewy jęczmienia stanowiące źródło infekcji. W zaatakowanym łanie zarodniki łatwo przenoszą się przez wiatr. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na plantacje zagęszczone.

Preparaty stosowane do walki z mączniakiem zbóż i traw w uprawach jęczmienia w terminie jesiennym także zwalczają plamistość siatkową jęczmienia. Jesienią, jeśli pozwalają na to warunki pogodowe, możliwy jest wjazd w pole sięga się po preparaty fungicydowe z grupy triazoli lub ich mieszaniny.