Dotychczasowy rekord, który ustanowiony był przed 25 laty wynosił 12,2 t. Nowy został potwierdzony w Księdze Rekordów Guinnessa.

Zbiory nastąpiły na polu o płodozmianie: rzepak, pszenica i jęczmień ozimy. Państwo Darling poinformowali też, że średni plon pszenicy z hektara dla tego stanowiska wynosił 12 t, a rzepaku - 6,3 t.

- Zazwyczaj naszym priorytetem jest pszenica, dopiero, gdy w zeszłym roku uzyskaliśmy 11,5 t/ja jęczmienia, zaczęliśmy bardziej się nim interesować – powiedział Warren.

- Zastanawialiśmy się, jakie usprawnienia możemy wprowadzić, aby mieć szansę na pobicie poprzedniego rekordu. Wiedzieliśmy, że mamy odpowiednie warunki i klimat, bo nasza gleba jest w świetnej kulturze. Musieliśmy jedynie uzyskać wsparcie naszych partnerów w zakresie doboru materiału siewnego i środków ochrony roślin – dodał.

Farmer przygotowanie pola pod zasiew przeprowadza w technologii firmy Great Plains.