Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych opublikował wyniki plonowania odmian jęczmienia jarego w 2016 r. Pochodzą one z doświadczeń prowadzonych w ramach programu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego, a dla odmian nowych, także z doświadczeń rejestrowych. Badania zostały przeprowadzone na dwóch poziomach agrotechniki: a1 (przeciętna agrotechnika) i a2 (wysoki poziom agrotechniki – zwiększone nawożenie azotowe, dolistne preparaty wieloskładnikowe, ochrona przed wyleganiem i chorobami).

Plony podobnie jak pozostałych zbóż były najniższe od trzech lat. Plon wzorca w tym roku dla poziomu a1 wyniósł 65,2 dt/ha, z kolei w roku 2015 -73,6 dt/ha, a w roku 2014 – 78,6 dt/ha. Dla poziomu a2 plon wzorca kształtował się na poziomie 72,5 dt/ha, w roku 2015 – 79,2 dt/ha, w roku 2014 – 89,5 dt/ha.

Podając te wartości należy tu zaznaczyć, dla jęczmienia jarego w 2016 r. wzorcem był średni plon z odmian: RGT Planet, Olympic, Soldo, Radek, w 2015 - Olympic, Iron, Radek, Soldo, natomiast w 2014 – Olympic, Iron, Soldo, Suweren.

Wśród odmian jęczmienia jarego o typie browarnym najlepiej plonowały:

Na a1: KWS Cannton 105 proc. wzorca, KWS Dante 102 proc. wzorca, Salome 102 proc. wzorca, RGT Planet 102 proc. wzorca, KWS Irina 101 proc. wzorca, KWS Orphelia 100 proc. wzorca, SU Lolek 100 proc. wzorca.

Na a2: KWS Cannton 104 proc. wzorca, KWS Dante 103 proc. wzorca,. wzorca, RGT Planet 102 proc. wzorca, KWS Irina 102 proc. wzorca, Salome 101 proc ., KWS Orphelia 100 proc. wzorca, SU Lolek 100 proc. wzorca, Britney 100 proc. wzorca, KWS Fabienne proc. wzorca.

Wśród odmian jęczmienia jarego o typie pastewnym (oplewione):

Na a1: KWS Harris 105 proc. wzorca, Rubaszek 104 proc. wzorca, Soldo 103 proc. wzorca, KWS Olof 102 proc. wzorca, KWS Vermont 102 proc. wzorca, Ella101 proc. wzorca, Paustian 101 proc. wzorca, Argento 100 proc. wzorca, Podarek 100 proc. wzorca, Suweren 100 proc. wzorca, Allianz 100 proc. wzorca.

Na a2: KWS Harris 104 proc. wzorca, KWS Vermont 103 proc. wzorca, Paustian 103 proc. wzorca Rubaszek 102 proc. wzorca, Soldo 102 proc. wzorca, Podarek 101 proc., KWS Olof 100 proc. wzorca, wzorca, Allianz 100 proc. wzorca. Basic 100 proc. wzorca

Można tu zaznaczyć, że najlepiej ustalony wzorzec plonował w doświadczeniach położonych w II regionie (tj. woj. warmińsko-mazurskie oraz woj. podlaskie). Odpowiednio uzyskano wyniki: 75,5 dt/ha na poziomie a1 oraz 83,6 dt/ha na a2. Najsłabiej natomiast jęczmień jary plonował w III regionie tj. woj. lubuskim, wielkopolskim oraz kujawsko-pomorskim, odpowiednio 53,4 dt/ha na a1 oraz 59,1 dt/ha na a2.